123. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 23. септембра 2021. године у Мостару одржао 123. пленарну сједницу на којој је разматрао захтјеве за оцјену уставности и апелације.

Уставни суд је 24. септембра 2021. године у Градској вијећници у Мостару одржао конференцију за медије.

Одржавање 123. пленарне сједнице и конференције за медије у Мостару представља наставак сарадње Уставног суда Босне и Херцеговине и Центра AIRE, као што је и договорено на Четвртој годишњој конференцији Правосудног форума за БиХ. Правосудни форум који је одржан у мају 2021. године био је посвећен теми „Приступ јавности и транспарентност правосудног система – европски стандарди и пракса у БиХ“. Током тог скупа закључено је да правосудне институције требају унаприједити транспарентност, те да ће Уставни суд БиХ повремено одржавати сједнице и организовати конференције за медије у локалним заједницама како би свој рад приближио грађанима широм Босне и Херцеговине.

Од одлука које је донио на пленарној сједници Уставни суд издваја:

У 4/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности Закона о шумама Републике Српске, утврдио да оспорене одредбе цитираног закона, у дијелу који гласи „у својини Републике“, нису у складу с Уставом Босне и Херцеговине. Наиме, према мишљењу Уставног суда, питања која се односе на утврђивање својинског статуса државне имовине, као и надлежност у вези с тим између државних и ентитетских органа требају се регулисати законом који ће бити донесен на државном нивоу јер су та питања, према релевантним одредбама Устава Босне и Херцеговине, у искључивој надлежности државе Босне и Херцеговине.

У 7/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Општинског суда у Сарајеву за оцјену уставности Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца Федерације Босне и Херцеговине, утврдио да оспорени закон, због тога што не садржи одредбе о накнадама на име дежурства/приправности, није у складу с Уставом Босне и Херцеговине, Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и Међународним пактом о грађанским и политичким правима.

У 8/21 – Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Зорана Тегелтије, предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине, за рјешавање спора насталог између Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и Федералног министарства унутрашњих послова у предмету стицања држављанства Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине, покренутом по захтјеву А. Г., држављанина Арапске Републике Египат, утврдио да је рјешење Федералног министарства унутрашњих послова у складу с Уставом Босне и Херцеговине, те да наведено рјешење остаје на снази. Уставни суд је закључио да Федерално министарство као ентитетски орган у поступку одлучивања о захтјеву за стицање држављанства БиХ/ФБиХ није поступило произвољно када је одбило захтјев А. Г. из Арапске Републике Египат јер је на основу утврђеног чињеничног стања оцијењено да А. Г. као тражилац држављанства БиХ/ФБиХ не испуњава услове за стицање држављанства олакшаном натурализацијом, те да у смислу релевантних законских одредби представља пријетњу по безбједност Федерације Босне и Херцеговине.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене подносиоцима захтјева/апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.