121. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 26. маја 2021. године електронским путем одржао 121. пленарну сједницу на којој је донио одлуку у предмету број У 1/21.

У предмету број У 1/21 Уставни суд је, одлучујући о захтјеву Жељка Комшића, члана Предсједништва Босне и Херцеговине, за оцјену компатибилности члана 8 ст. 2, 3, 4, 5 и 6, члана 8а и члана 32 став 3 тачка д) Закона о пребивалишту и боравишту држављана Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 32/01, 56/08 и 58/15) са члановима I/2, II/3м) и II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези с правом на слободу кретања и пребивалишта, утврдио да су оспорене одредбе у складу са члановима I/2, II/3м) и II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези с правом на слободу кретања и пребивалишта. Уставни суд је указао да је оспореним одредбама јасно регулисан широк спектар доказа који су разумни и објективни за пријаву пребивалишта, који су прописани у јавном интересу и имају легитиман циљ, као и „додатних“ доказа у поступку провјере пријављених држављана с евидентираним пребивалиштем, а што је обавеза надлежног органа, те се једнако примјењују на све грађане Босне и Херцеговине.   

Наведена одлука ће бити достављена подносиоцу захтјева у року од мјесец дана и објављена у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.