Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici Zastupničkog doma održanoj 7. listopada 2013. godine i na 34. sjednici Doma naroda održanoj 16. prosinca 2013. godine, usvojila je Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine.

ZAKON o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.