Ustavni položaj

Ustav Bosne i Hercegovine (kao Aneks 4 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini), koji je stupio na snagu 14. prosinca 1995. godine, osigurava ustavnopravne okvire za ustroj i funkcioniranje Ustavnog suda na potpuno novim političkim i pravnim temeljima u odnosu na predbježno razdoblje.

U prvom redu, Ustav Bosne i Hercegovine u Preambuli detaljno navodi temeljna normativna načela, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode i jednakosti; mir, pravdu, toleranciju i pomirenje, te demokratska tijela vlasti i pravične procedure kao najbolje sredstvo za stvaranje miroljubivih odnosa unutar pluralističkog društva. Potom, članak II Ustava ne samo da sadrži najširi popis ljudskih prava i temeljnih sloboda, već proglašava Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda izravno primjenjivom u Bosni i Hercegovini. Štoviše, Konvencija ima prioritet nad svim ostalim zakonima.

Institucija Ustavnog suda je utemeljena člankom VI Ustava, kojim se osim ovlasti uređuju i organizacijski ustroj i procedure, te konačnost i obveznost odluka. Definirajući normativne preduvjete za ulazak u demokratski politički sustav i modificirajući unutarnju strukturu države, Ustav je na ovaj način inovirao ustavni položaj Ustavnog suda i učinio ga kompatibilnim standardima ustavnog sudstva – istodobno i kao neovisnog čuvara ustava i kao institucijskog garanta za zaštitu ljudskih prava i sloboda utemeljenih ne samo popisom u članku II Ustava, već i instrumentima Aneksa I Ustava Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.