Naslijeđe

Gledano sa povijesnog stajališta i problema tranzicije socijalističkih zemalja, Bosna i Hercegovina je jedan od rijetkih primjera koji se mogu naći u povijesti ustavnih sudova, budući je bivša Jugoslavija jedina zemlja koja je još u socijalističkom režimu imala sustav ustavnih sudova. Prvi Ustavni sud u bivšoj Jugoslaviji je utemeljen još 1963. godine, i to je ujedno i polazna točka povijesti ustavnog sudstva u ovoj zemlji. Sukladno federativnoj strukturi, osim Ustavnog suda na saveznoj razini, šest republika, pa čak i dvije autonomne pokrajine – Kosovo i Vojvodina, su također imale svoje ustavne sudove prije disolucije bivše SFRJ.

 Ustavni je sud Bosne i Hercegovine konstituiran po prvi put 15. veljače 1964. godine na temelju Ustava iz 1963. godine, a zadržan je i kasnijim Ustavom iz 1974. godine. Ovaj je Ustavni sud u prvom redu imao ovlasti u apstraktnoj normativnoj kontroli, kao što je odlučivanje o suglasju (republičkih) zakona s Ustavom i o ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i općih i samoupravnih akata, te rješenje sporova među Republikom i drugim društveno-političkim zajednicama, kao i sukoba ovlasti među sudovima i tijelima društveno-političkih zajednica. Zakonom o Ustavnom sudu su bila regulirana pitanja organiziranja, ovlasti i postupka pred ovim Ustavnim sudom.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.