Radni sastanak sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine

Radni sastanak sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine

U prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine 15. rujna 2021. godine održan je radni sastanak predstavnika Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Visokoga sudbenoga i tužiteljskoga vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV).

U ime Ustavnoga suda BiH sastanku su bili nazočni predsjednik Mato Tadić, te dopredsjednici Miodrag Simović i Mirsad Ćeman sa suradnicima.

U ime VSTV sastanku su bili nazočni predsjednik Halil Lagumdžija, dopredsjednice Sanela Gorušanović-Butigan i Biljana Simeunović, te Sanin Bogunić, član VSTV, sa suradnicima.

Teme sastanka su bile realizacija ranije zaključenoga Memoranduma o suradnji Ustavnoga suda BiH i VSTVBiH, o organiziranju sustava elektronske razmjene podataka koji se evidentiraju u Sustavu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima (CMS) i Sustavu za upravljanje predmetima Ustavnoga suda BiH (SUP). Također se razgovaralo i o unapređenju buduće suradnje ovih dviju institucija sa posebnim osvrtom na rješavanje problema sustavnoga kršenja prava na pravično suđenje u razumnome roku pred redovitim sudovima.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.