Ostali akti

Zaključak o dostavljanju odgovora na apelaciju apelantima

Ustavni sud Bosne i Hercegovine dostavlja apelantima odgovor na apelaciju, koji su dostavili drugi sudionici u postupku, radi izjašnjenja na navode iz odgovora.

Sudac izvjestitelj, odnosno registrar određuje rok za izjašnjenje.

Nedostavljanje izjašnjenja ne utječe na tijek postupka pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i primjenjivat će se do donošenja odgovarajućih izmjena i dopuna Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Detaljnije


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.