Izvješće o rezultatima ocjenjivanja pismenog i poziv na usmeni dio stručnog ispita za radno mjesto pomoćnika šefa Odjela za financijske poslove

U svezi sa javnim natječajem broj P2-1-700/16 za popunu radnoga mjesta pomoćnik šefa Odjela za financijske poslove u Tajništvu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine 21. prosinca 2016. godine obavljeno je testiranje kandidata koji su pristupili pismenome dijelu stručnog ispita.

 

Povjerenstvo za izbor, sukladno Odluci o postupku javnoga oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnoga ispita za osobe koje se upošljavaju u Ustavnome sudu Bosne i Hercegovine, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 22. prosinca 2016. godine, obavilo je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

 

Sukladno članku 21. navedene odluke, kandidat stječe pravo pristupiti usmenome dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenome dijelu ispita najmanje 75 bodova.

 

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnoga ispita i, sukladno navedenim odredbama Odluke, imaju pravo pristupiti usmenome dijelu stručnoga ispita su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 

Šifra:

Broj bodova:

3452

96,67

3458

95,00

3457

83,33

3450

76,67

3451

75,00

                                              

 

Kandidati koji nisu položili pismeni dio stručnoga ispita, jer su ostvarili manje od 75 bodova su kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 

Šifra:

Broj bodova:

3453

40,00

3454

40,00

3455

50,00

3456

40,00

 

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnoga ispita dužni su odmah kontaktirati sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146, kako bi se identificirali sukladno šifri pod kojom su radili test.

 

Usmeni dio stručnoga ispita (intervju) održat će se 23. prosinca 2016. godine u prostorijama Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića 6/III, sa početkom u 9 sati. Prigodom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti izvorni dokaz šifre pod kojom su radili test, kao i važeći identifikacijski dokument (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.