Dnevni red 128. plenarne sjednice

Na temelju čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem

128. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 14. srpnja 2022. godine

u Brčkom – sala Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine
sa početkom u 9.30 sati


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 126. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 26. svibnja 2022. godine; Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 127. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 6. srpnja 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U-15-21
Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti Zakona o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Kaznenog  zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/21) sa člankom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i člankom III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine

2.    U-7-22
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu (sutkinje Sanele Talirević) za ocjenu ustavnosti članka 40. stavak (3) Zakona o obveznim osiguranjima u prometu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 57/20 i 103/21) sa čl. II/2. i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, člankom 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, čl. 1. i 2. Zakona o zabrani diskriminacije i člankom 200. Zakona o obligacionim odnosima

3.    U-11-22
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu (suca Adnana Lokmića) za ocjenu ustavnosti članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 14/09) sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

4.    U-12-22
Zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu (sutkinje Danijele Mikić) za ocjenu ustavnosti članka 71. stavak 2. točka c) Zakona o stečaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/21) sa odredbama članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, i članka II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, članka 14. Europske konvencije i članka 1. Protokola broj 12 uz Europsku konvenciju

III.    Informacija o neizvršenju djelomične Odluke Ustavnog suda BiH broj U-16/20 – predsjednik Mato Tadić

IV.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP-1788-22 (Aleksandar Tucikešić)

V.    Administrativna pitanja

VI.    Razno
                                                                    

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.