Dnevni red 103. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine-

prečišćeni tekst («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

103. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 11. 3. 2020. godine

koja će početi u 9:30 sati

Dnevni red:

I Usvajanje zapisnika za 102. sjednice Velikog vijeća od 19. 2. 2020. godine

II Odluke o meritumu

1. AP-1888-18 (Zoran Grmuša)

2. AP-2202-18 (Vaskrsija Vujinović)

3. AP-4576-19 (Kojo Nikolić)

4. AP-4847-19 (Samir Moralić)

5. AP-4962-19 (Amir Kovačević)

6. AP-632-18 (M.B.)

7. AP-3995-19 (S. V.)

8. AP-2066-18 1 (Nataša Zelinčević)

9. AP-1850-18 (Općina Centar Sarajevo)

10. AP-821-18 ("GROMEX" d.o.o. Tuzla)

11. AP-2438-18 (Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu)

12. AP-3080-18 (Nataša Karan Stević)

13. AP-2858-18 (Goran Šikanjić)

14. AP-2030-18 (LJ. K.)

15. AP-2140-18 (Dušanka Tegeltija)

16. AP-2868-18 (Kamin d.o.o. Posušje)

17. AP-2121-18 (Jasna Biković)

18. AP-2442-18 (Zoran Kovačević)

19. AP-2516-18 (Sandra Simić)

20. AP-2508-18 (Advokat Slobodan Perić)

21. AP-2903-18 (S. M.)

22. AP-2471-18 (Srđan Praštalo)

23. AP-2679-18 (Dževdeta Mešić)

24. AP-2129-18 (Hamid Drakovac)

25. AP-85-20 (Avdija Kovačević)

26. AP-4967-19 (Nedeljko Dukić)

27. AP-4298-19 (Javorka Vuletić)

28. AP-2151-18 (Jadranka Bogdanović Gaćanović)

29. AP-2582-18 (Marijana Glavaš)

30. AP-2321-18 (Poljooprema d.d.)

31. AP-2443-18 (Ilda Višća)

32. AP-1783-18 (Fikreta Livadić)

33. AP-3775-18 (Miloslavka Lujić)

34. AP-3979-18 (Čedomir Pejaković)

35. AP-2540-18 (Nenad Ćuković)

36. AP-2485-18 (Mile Vuković)

37. AP-1657-18 (Benzinska pumpa Šabanović-Benz d.o.o. Živinice)

38. AP-1852-18 (Miladin Stjepanović)

39. AP-1795-18 (Rasim Suljanović)

40. AP-1972-18 ("Žuvela HB" d.o.o. Stolac)

III Odluke o dopustivosti – prima facie

IV Odluke o dopustivosti- odjel za dopustivost

V Odluke o obustavi postupka

VI Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.