144. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 144. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 3775/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda načela pravne sigurnosti kao jednog od temeljnih vidova vladavine prava u okviru prava na pravično suđenje u situaciji kada je Vrhovni sud Federacije BiH zauzeo drugačije stajalište u osporenoj odluci glede dopuštenosti revizije u odnosu na prethodnu revizijsku odluku, a da nije dao razumno obrazloženje zašto odstupa od svog prethodnog stajališta i stajalištā Ustavnog suda iz Odluke broj AP 2145/18.

AP 4483/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje kada apelant nije bio obaviješten o sjednici žalbenog vijeća, iako je to propisano odredbom članka 319. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku FBiH, te iako je apelant u žalbi izričito zahtijevao da bude obaviješten kako bi prisustvovao sjednici drugostupanjskog vijeća koje je odlučilo o njegovoj žalbi.

AP 61/22 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na slobodu i sigurnost osobe zbog toga što Okružni sud u Banjaluci, protivno standardima iz članka 5. stavak 4. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i domaćeg zakonodavstva, nije brzo i bez odlaganja apelantovom branitelju dostavio rješenje kojim je apelantu produljen pritvor, nego je to učinio tek šesti dan po donošenju predmetnog rješenja.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.