134. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 134. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 3166/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje apelantovoga prava na pravično suđenje kada redoviti sudovi svoje odluke u konkretnome slučaju nisu utemeljili na odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Federacije BiH u slučaju činidbe  prekršaja iz članka 54. toga zakona,  tj. nepostupanja  po naredbama o zabrani kretanja.

AP 1805/21 – u kojoj je Ustavni sud, između ostaloga, zaključio da nema povrede apelantičinoga prava na poštivanje obiteljskoga života. Utvrđeno je da je pobijana odluka redovitoga suda  kojom je apelantici (majci mldb. djeteta) naloženo da preda mldb. dijete apelantu (ocu mldb. djeteta) u mjesto posljednjega prebivališta djeteta utemeljena na odredbama čl. 12. i 13. Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.