131. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovitu, 131. sjednicu Velikoga vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 3760/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno pravo apelanata iz članka II/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) zbog načina na koji je nadležno tužiteljstvo  postupalo po kaznenoj prijavi apelanata u vremenskom razdoblju od dvije i pol godine od dana podnošenja kaznene prijave.  

AP 4773/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim presudama prekršeno apelantovo pravo na dom iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije kada je miješanje u to apelantovo pravo bilo nezakonito, jer su redoviti sudovi utvrdili da predmetni stan u kojem apelant živi skoro 30 godina ne predstavlja apelantov dom vezujući takvo stajalište za  nepostojanje pravne osnove za korištenje stana, a što je protivno članku 8. Euaropske konvencije i praksi Ustavnug suda i Evropskoga suda za ljudska prava.

AP 2107/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na „suđenje u razumnome roku“ kao jednome od segmenata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije, jer je predmetni postupak, koji je po zakonu žurne naravi, trajao pet godina i devet mjeseci pri čemu je Kantonalni sud u Sarajevu odlučivao o prizivu protiv rješenja o troškovima postupka četiri godine i devet mjeseci i time u odlučujućoj mjeri doprinio tako dugom trajanju predmetnoga postupka.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.