141. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 15. veljače 2024. godine održao 141. plenarnu sjednicu. Sjednica je održana elektroničkim putem.

Ustavni sud je razmatrao veći broj apelacija koje su se odnosile na povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku. U tom pogledu, Sud je usvojio više odluka u kojima je utvrđeno kršenje prava na suđenje u razumnom roku pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ustavni sud je u ovim odlukama podsjetio da je već u nizu svojih odluka utvrdio kršenje prava na suđenje u razumnom roku u pitanjima sličnim onima koja se postavljaju i u ovim odlukama. Također je podsjetio na svoju ranije uspostavljenu praksu koja ukazuje na postojanje sistemskog problema u pogledu rješavanja predmeta u razumnom roku pred sudovima u Bosni i Hercegovini, što je posljedica sistemskih nedostataka u organiziranju pravosuđa i efektivnom ostvarivanju nadležnosti raznih razina javne vlasti u ovoj oblasti.

Ustavni sud je također usvojio više odluka kojima su apelacije odbačene na temelju članka 18. Pravila Ustavnog suda koji propisuje različite osnove nedopustivosti apelacije.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.