125. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 24.  ožujka održao 125. plenarnu sjednicu.

Sukladno članku 86. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, Ustavni sud BiH je na ovoj plenarnoj sjednici izabrao sutkinju Helen Keller za dopredsjednicu Suda iz reda međunarodnih sudaca.

Od odluka koje je donio na Plenarnoj sjednici Ustavni sud izdvaja:

U 12/21 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Općinskoga suda u Srebreniku za ocjenu ustavnosti članka 105. Zakona o prekršajima, utvrdio da je osporena odredba sukladna relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i  temeljnih sloboda (Europska konvencija). Ustavni sud je, između ostaloga, zaključio da osporena odredba zadovoljava standarde prava na slobodu ličnosti, zato što je s proceduralnoga aspekta dostatno jasna i precizna. Sagledana u cjelini, ona zadovoljava sve potrebne garancije koje osiguravaju da lišavanje slobode ne bude proizvoljno. Osim toga, osporena odredba zadovoljava i standard proporcionalnosti, jer njezina svrha nije kazna, nego prinuda da se osigura ispunjenje novčane obveze. Okolnost da ostaje evidentirana u Registru novčanih kazni i nakon lišavanja slobode (do 15 dana) je opravdana sa aspekta njezinoga trajanja, jer se u svakom slučaju briše po isteku pet godina od pravomoćnosti sudskoga rješenja/prekršajnoga naloga.   

U 18/21 - Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Osnovnoga suda u Zvorniku za ocjenu ustavnosti Zakona o plaćama i naknadama sudaca i javnih tužitelja u Republici Srpskoj, utvrdio da osporeni zakon nije sukladan relevantnim odredbama Ustava Bosne i Hercegovine, Europske konvencije i Međunarodnoga pakta o građanskim i političkim pravima zbog toga što ne sadrži odredbe o naknadi za topli obrok.

Sve odluke usvojene na Plenarnoj sjednici bit će dostavljene podnositeljima zahtjeva/apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.