120. sjednica Velikog vijeća

120. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 120. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 3683/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da miješanje u temeljna ljudska prava i slobode garantirane Ustavom Bosne i Hercegovine i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija), u konkretnom slučaju prava na privatni život i na slobodu kretanja, koje je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti o obveznom nošenju zaštitnih maski i o ograničenju kretanja, u konkretnom slučaju kriznih stožera ministarstava zdravstva, kada je izostalo aktivno sudjelovanje u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, predstavlja kršenje navedenih ljudskih prava i sloboda.

AP 3357/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na privatni i obiteljski život, dom i dopisivanje iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije kada je miješanje u navedeno pravo „nezakonito“, odnosno kada sud nije u zakonom propisanom roku od tri dana odlučio o žalbi izjavljenoj na prvostupanjsko rješenje, već nakon 15 dana od isteka roka propisanog odredbama članka 140b. stavak (7) Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH. Također, Ustavni sud zaključuje da je, zbog takvog postupanja Općinskog suda u Sarajevu, došlo i do povrede prava na učinkovit pravni lijek iz članka 13. Europske konvencije budući da žalba apelanata u konkretnom slučaju nije bila „učinkovita“ u smislu sprječavanja navodne povrede njihovog prava iz članka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 8. Europske konvencije i trajanja te povrede.

AP 2834/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na suđenje u razumnom roku kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada je predmetni ovršni postupak, koji je po zakonu žurne prirode, trajao osam godina i šest mjeseci, kojoj duljini trajanja je u odlučujućoj mjeri doprinijelo neažurno postupanje Općinskog suda u Sarajevu koji je nakon donošenja rješenja o ovrsi imao razdoblje pasivnosti u radu u trajanju od četiri godine i šest mjeseci, a za koje razdoblje pasivnosti sud nije dao nikakvo opravdanje.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.