114. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao redovitu, 114. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 2892/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u okolnostima kada su se organi uprave i redoviti sudovi u predmetnom postupku povodom zahtjeva člana obiteljskog kućanstva prijeratnog korisnika stana upustili u raspravu povodom zahtjeva za povrat stana, zanemarivši okolnost da je apelant u srpnju 2000. godine zaključio kupoprodajni ugovor kojim je predmetni stan otkupio kao vlasnik.

AP 3559/18u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji kršenje prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije i prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada osporene odluke Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Banjaluci, koje su donesene nakon Odluke Ustavnog suda broj AP 2763/09, ponovo ukazuju na ozbiljno kršenje prava na pravnu sigurnost zbog Odluke Ustavnog suda broj AP 2763/09 i kada relevantne okolnosti konkretnog slučaja ukazuju da predmetni postupak, kada se sagleda u cjelini, nije bio pravičan jer je vođen na štetu apelanata.

AP 4993/18u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju zato što su redoviti sudovi prilikom donošenja odluka potpuno zanemarili praksu Europskog suda i Ustavnog suda iz koje proizlazi da osobe koje se nalaze u okolnostima kao apelant imaju pravo na naknadu za stanove na kojim su bili nositelji stanarskog prava, te ustavnu obvezu izravne primjene Europske konvencije i obvezujućih odluka Europskog i Ustavnog suda prilikom odlučivanja o apelantovom tužbenom zahtjevu, pa se takvo miješanje u apelantovo pravo na mirno uživanje imovine ne može smatrati „zakonitim“.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.