109. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 109. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 3548/18u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantovog prava na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada su organi uprave i sudovi odbili apelantov zahtjev za isplatu zatezne kamate za nepravovremeno izvršene povrate poreza na dodanu vrijednost (PDV), primjenjujući proizvoljno relevantne propise, zbog čega se ne može zaključiti da je miješanje u apelantovo pravo na imovinu bilo „zakonito“ u smislu članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.

AP 3436/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje u razumnom roku iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada kazneni postupak protiv apelanta traje dulje od 24 godine, a ukupnoj duljini trajanja postupka doprinio je i Osnovni sud u Mrkonjić Gradu pred kojim se u momentu podnošenja apelacije predmet nalazio dulje od sedam godina.

AP 5250/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. Europske konvencije kada je pobijana odluka Kantonalnog suda u Tuzli utemeljena na proizvoljnoj primjeni odredbe članka 4. stavak 1. točka 13. Zakona o komunalnim djelatnostima. Ustavni sud je ukazao da iz navedene zakonske odredbe jasno proizlazi da obveza uklanjanja pasa lutalica nije ograničena isključivo na javne površine, te da ona propisuje generalnu obvezu uklanjanja pasa lutalica, što omogućava da se ostvari, ratio legis, zaštita životinja i njihov smještaj u odgovarajuća skloništa, s jedne strane, i zaštita stanovništva, inter alia, i od eventualnih napada pasa lutalica, kakav je i predmetni slučaj, s druge strane.

AP 4424/18 u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku kao jednom od aspekata prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije kada je predmetni parnični postupak trajao 17 godina i 10 mjeseci, a za tu duljinu trajanja postupka redovni sudovi nisu dali objektivno prihvatljive razloge, odnosno nisu dali nikakve razloge.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.