XXXVIII plenarna sjednica

Danas, 31. 3. 2007. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je završio svoju XXXVIII plenarnu sjednicu. Između ostalog, Ustavni sud je verificirao konačni tekst rješenja kojim se utvrđuje da Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske nisu izvršili Djelimičnu Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 4/04 od 31. marta 2006. godine, u ostavljenom roku od šest mjeseci od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". Utvrđeno je da čl. 1. i 2. Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH» br. 21/96 i 26/96) i čl. 2. i 3. Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 19/92), prestaju da važe. Navedene odredbe zakona prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“. Na sjednici su također usvojeni Godišnji obračun Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2006. godinu, Izvještaj o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u 2006. godini i Orjentacioni plan rada Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za 2007. godinu.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.