XXXII sjednica Vijeća od pet sudaca

Dana, 23. 02. 2006. godine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao je XLX sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i XXXII sjednicu Vijeća od pet sudaca. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je odbio kao neutemeljena dva zahtjeva za donošenje privremene mjere. Na Vijeću od pet sudaca Ustavni sud je rješio 16 predmeta iz svoje nadležnosti među kojima se nalazilo i 7 predmeta koji su razmatrani kao grupni predmeti jer su se ticali apelacija iz nadležnosti Ustavnog suda po istom pitanju (ukupno 570 predmeta). Između ostalog Ustavni sud je odbio kao neutemeljene više apelacija uposlenika Doma zdravlja Bosanska Krupa, Doma zdravlja Bihać, Gradske ljekarne Bihać, Gradske ljekarne Bosanska Krupa, Kantonalne bolnice “dr. Irfan Ljubljankić” i OŠ “Gornje Prekounje” u periodu od 1. septembra 1994. godine do 31. decembra 1995. godine protiv presuda Kantonalnog i Općinskog suda u Bihaću kojima su odbijene njihove tužbe, odnosno žalbe, podnesene radi isplate neisplaćenih plaća, odnosno naknada toplog obroka za navedena rezdoblja od strane javnih ustanova i Unsko-sanskog kantona zbog zastare potraživanja u odnosu na navedene javne ustanove i zbog nedostatka pasivne legitimacije u odnosu na Unsko-sanski kanton. Pozivajući se na već postojeću praksu ustanovljenu u odluci Ustavnog suda BiH broj AP 384/03 od 21. januara 2004. godine, Ustavni sud je zaključio da u predmetnim postupcima nije došlo do povrede prava na pravičan postupak apelanata iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stava 1. Evropske konvencije, prava na zabranu diskriminacije u vezi sa pravom na pravičan postupak iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Europske konvencije, niti prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1. uz Evropsku konvenciju. Ustavni sud je usvojio više apelacija «Megacomm». d.o.o Mostar i «Globus-Trade» d.o.o . Mostar podnesenih protiv presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrdivši povredu člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo na javnu raspravu. S obzirom da apelantima ni u postupku koji se vodio pred carinskim organima, a ni u postupku pred Vrhovnim sudom, nije osigurana javnost postupka i nije im data mogućnost da lično ispitaju navode prijava protiv njih niti da lično obrazlože razloge podnošenja tužbe u upravnom sporu, Ustavni sud je zaključio da je došlo do povrede prava na pravično suđenje. Ustavni sud je ukinuo odnosne presude Vrhovnog suda Federacije BiH i naložio Vrhovnom sudu Federacije BiH da po hitnom postupu donese nove odluke u skladu sa članom II/3.e) Ustava BiH i članom 6. stav 1. Evropske konvencije. Ustavni sud je usvojio veći broj apelacija građana Bosne i Hercegovine podnesene zbog nestanka lica za vrijeme rata na području Bosne i Hercegovine. Utvrđena je povreda prava na zabranu podvrgavanja nehumanom postupku, iz člana II/3.b) Ustav Bosne i Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije, kao i prava na privatan i porodični život iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije. Naloženo je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Vladi Republike Srpske da preko svojih komisija nadležnih za traženje nestalih osoba hitno i bez daljnjeg odlaganja apelantima dostave sve dostupne i raspoložive informacije o članovima njihovih porodica nestalih u toku rata na području Bosne i Hercegovine. Naloženo je stranama iz člana 15. stav 3. Zakona o nestalim licima da odmah i bez odlaganja obezbjede operativno funkcioniranje institucija osnovanih u skladu sa Zakonom o nestalim licima, tj. Instituta za nestala lica, Fonda za pomoć porodicama nestalih lica u Bosni i Hercegovini i Centralne evidencije nestalih lica u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa stavom 3 dispozitiva odluke Ustavnog suda AP 129/04 od 13. jula 2005. Sve odluke usvojene na ovim sjednicama bit će objavljene na web stranici Ustavnog suda BiH u roku od mjesec dana, nakon što se dostave apelantima. Faris Vehabović Registrar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Podijeli
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.