Vodič za pristup informacijama

Na osnovu člana 77. stav (1) tačka i) Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine - prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ broj 94/14), u skladu sa članom 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH" br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13), Ustavni sud Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 7. aprila 2021. godine donio je


VODIČ za pristup informacijama pod kontrolom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.