Ustavni sud Bosne i Hercegovine održao seminar za stručno osoblje o temi „Rodno zasnovano nasilje i femicid – prevencija i zaštita“

Ustavni sud Bosne i Hercegovine (USBiH) je od 27. do 29. februara 2024. godine u Tarčinu održao seminar za stručno osoblje USBiH o temi „Rodno zasnovano nasilje i femicid – prevencija i zaštita“. Seminaru je prisustvovalo 50 učesnika, a organizirao ga je AIRE centar uz podršku Ujedinjenog Kraljevstva.

Događaj je otvorila predsjednica USBiH Valerija Galić, koja je u svom uvodnom obraćanju naglasila da uprkos „desetljećima aktivizma organizacija koje se bave borbom za ženska prava te sve većem djelovanju kroz usvajanje brojnih međunarodnih dokumenata o zabrani diskriminacije žena, a posebno usvajanjem Istanbulske konvencije, svijet ne uspijeva zaustaviti femicid“.

„Sprečavanje femicida je tekuća rasprava koja pokreće mnoga još uvijek neriješena pitanja. To znači da svi moramo učiniti više. Napori u borbi protiv ove pojave moraju uključivati sveobuhvatan pristup, adekvatne zakonske okvire i mjere, društvene promjene i promicanje ravnopravnosti spolova. Na kraju, i to što smo se danas okupili da pričamo o ovoj važnoj temi jedan je od napora da se nešto učini i da se ova pojava spriječi“, kazala je Galić.

„AIRE centar ponosan je na dugogodišnje partnerstvo i uspješnu suradnju s Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Naša organizacija kroz projekte u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, provodi aktivnosti usmjerene na jačanje pravosudnog odgovora protiv organiziranog kriminala, korupcije, rodno zasnovanog nasilja i femicida“, kazala je u svom uvodnom obraćanju Martina Raguž, menadžerica projekta „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u BiH“ AIRE centra.

„Ovo partnerstvo dovelo je do izrade stručnih publikacija, analiza i organiziranja stručnih skupova, a ključno je za promicanje vladavine prava i usklađivanje sudske prakse sa standardima Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda u Bosni i Hercegovini, ali i regiji“, dodala je Raguž.

Raguž je pojasnila da je ovaj stručni seminar plod zajedničkog djelovanja dva projekta koje implementira AIRE centar i pomoću kojeg ova organizacija jača kapacitete pravosuđa u borbi protiv organiziranog kriminala kroz prizmu rodne ravnopravnosti.

Učesnicima seminara obratila se i Sevima Sali-Terzić, registar USBiH, koja je naglasila da je femicid, kao najekstremniji vid rodno zasnovanog nasilja, ubistvo žene koje je učinjeno iz mržnje prema ženama, prezira, želje za dominacijom nad ženom i kontrolom nad njenim životom.

„Prema relevantnim izvještajima, femicid u porodičnim i partnerskim odnosima predstavlja značajan dio svih ubistava žena u svijetu, a većina ubistava žena i djevojčica je rodno motivirana“, pojasnila je Sali-Terzić.

U okviru seminara, dr. Kosana Beker, programska direktorica FemPlatza, i dr. Nevena Petrušić, profesorica Pravnog fakulteta u Nišu, govorile su o uzrocima i posljedicama rodno zasnovanog nasilja nad ženama, nasilju u intimnom partnerskom kontekstu i femicidu kao najekstremnijoj manifestaciji nasilja nad ženama. Na događaju je prikazan i film „Šejla“ koji govori o ubistvu devetnaestogodišnje Šejle Bakije u Crnoj Gori. Njeno ubistvo podstaklo je nekoliko hiljada građana i građanki Crne Gore, ali i regiona, da protestiraju protiv disfunkcionalnosti i neefikasnosti sistema čiji je zadatak zaštita od nasilja.

Fokus posljednjeg dana stručnog seminara bio je na obavezama države u kontekstu rodno zasnovanog nasilja, te na praksi USBiH i Evropskog suda za ljudska prava u ovom polju. Dr. Midhat Izmirlija, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, govorio je o pravima žena i obavezama države u kontekstu zaštite od rodno zasnovanog nasilja. Nemanja Ristić, stručni saradnik u Uredu registrara USBiH, predstavio je praksu ovog suda u pogledu rodne ravnopravnosti, dok je Ermina Dumanjić, šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu USBiH, o ovoj temi govorila kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava.

U okviru događaja predstavljena su i najnovija istraživanja o femicidu u Bosni i Hercegovini i regionu.

Od 2020. do 2022. godine u Bosni i Hercegovini počinjena su 32 femicida, pokazalo je istraživanje AIRE centra i FemPlatza pod nazivom „Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa“. Analizom sudskih presuda, ovo istraživanje pokazalo je da je većina femicida počinjena u domu žrtve, te da su u većini slučajeva počinioci njihovi intimni partneri i članovi njihovih porodica.  

Dobar sudski odgovor može doprinijeti suzbijanju rodno zasnovanog nasilja i femicida samo ako kazne odraze težinu zločina. U okviru događaja, AIRE centar i FemPlatz predstavili su i priručnik za pravosuđe pod nazivom „Postupanje u slučajevima femicida“ koji bi sudijama pružio smjernice za kvalifikaciju krivičnog djela i odmjeravanje kazni, a koji sadrži preporuke i za druge učesnike krivičnog postupka, poput tužilaca i advokata, za zaštitu prava žrtava u postupku uključujući i zahtjeve za naknadu štete u krivičnom postupku.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.