Svečanim prijemom obilježen Međunarodni dan ljudskih prava

Danas je svečanim prijemom u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine obilježen Međunarodni dan ljudskih prava. Prijemu su prisustvovali članovi Predsjedništva, Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH, predstavnici diplomatskog kora u BiH, predsjednici sudova, predstavnici entitetskih vlasti, dekani pravnih i fakulteta političkih nauka, predstavnci advokatskih komora, predstavnici međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija te drugi dužnosnici i pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine. Predsjednica Ustavnog suda BiH, Seada Palavrić u svom govoru istakla je činjenicu da je Ustavni sud BiH postao najjači domaći mehanizam promoviranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, ugrađenih u Opću deklaraciju o ljudskim pravima, potpisanu 10. decembra 1948. godine. Predsjednica je naglasila da je Ustavni sud, vršeći svoju nadležnost ustavnog preispitivanja prevazišao ulogu ''''''''''''''''negativnog zakonodavca'''''''''''''''' i, uz poštivanje demokratskih tijela vlasti, počeo davati odgovore na pitanja kako se društvo treba razvijati da bi utjecalo na svoj ustav i principe ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ukazala je da se od početka svog djelovanja do danas Ustavni sud savjesno i hrabro koristio svojim ustavnim ovlastima promoviranja i zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, zajamčenih Ustavom, a sveukupnost odluka u tim predmetima čini stvaran doprinos Ustavnog suda BiH zaštiti vladavine prava i pravne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. «Da bi Ustavni sud i dalje mogao djelotvorno štititi ljudska prava i temeljne slobode, odnosno dosljedno provoditi princip vladavine prava, neophodno je da u njegovim odnosima prema tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti bude i ustavnopravno i de facto osigurana njegova organizaciona i funkcionalna nezavisnost i samostalnost, i da sva tijela vlasti u BiH primjenjuju, odnosno provode odluke Ustavnog suda, bez obzira kakvo interesno ili vrijednosno stajalište imaju o pojedinoj odluci. Samo na taj način Ustavni sud će se moći potpuno uključiti u savremene evropske, pa i svjetske trendove ustavno – sudske zaštite i dati svoj puni doprinos ustavno-pravnom razvoju BiH i još efikasnijoj zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda», završna je poruka predsjednice Palavrić. Integralni tekst govora predsjednice Palavrić možete pronaći ovdje.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.