Saopćenje za javnost

Obavještavamo javnost da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 19. januara 2024. godine uputio dopis Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (Predstavničkom domu Parlamenta FBiH) kojim je predsjednica Ustavnog suda pokrenula postupak izbora novog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u skladu s odredbama člana VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da sutkinji Seadi Palavrić 10. novembra 2024. godine ističe mandat sudije Ustavnog suda zbog starosne dobi.

Na osnovu odredaba člana 99. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23), predsjednik Ustavnog suda, u skladu sa članom VI/1.a) Ustava Bosne i Hercegovine, pokreće postupak izbora novog sudije najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata sudije zbog starosne dobi. U skladu sa članom 99. stav (3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, o tome se obavještava predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom na to da je taj dom birao sutkinju kojoj prestaje mandat.

Shodno članu VI/1.b) Ustava Bosne i Hercegovine, za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine mogu biti izabrani istaknuti pravnici visokih moralnih kvaliteta.

Ustavni sud je navedeni postupak pokrenuo kako bi se na vrijeme provela potrebna procedura i omogućilo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da radi neometano i u punom kapacitetu.

Napominjemo da je Ustavni sud u februaru 2022. godine inicirao izbor novog sudije zbog odlaska u penziju tadašnjeg predsjednika i sudije Mate Tadića, ali da navedeno mjesto sudije još uvijek nije popunjeno iako su protekle gotovo dvije godine.

Stoga pozivamo Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH da bez odlaganja izabere sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine i time ispuni svoju obavezu iz Ustava Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.