Predsjednica Valerija Galić na Konferenciji u Rigi

Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić je na poziv predsjednika Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Latvije učestvovala na Konferenciji o temi „Uloga pravosuđa u izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava” koja je održana 21. septembra 2023. godine u Rigi, Latvija. S predsjednicom Galić na Konferenciji je učestvovala i šefica Odjeljenja za ustavnosudsku praksu Ermina Dumanjić.

Konferencija je organizirana u okviru latvijskog predsjedavanja Komitetom ministara Vijeća Evrope s ciljem jačanja zajedničkih vrijednosti unutar evropskog pravnog prostora i dijaloga između evropskih sudova. Sastojala se od plenarnog i dva izdvojena zasjedanja, a bavila se sljedećim temama: „Značaj izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) kao garancije evropske vladavine prava“, „Suština nacionalnih ustavnih identiteta kao prepreka izvršenju presuda ESLJP“, „Dijalog između ESLJP i domaćih sudija u implementaciji presuda ESLJP“, „Res iudicata i ponovno pokretanje postupka nakon presude ESLJP“, „Nadzor nad nacionalnim mjerama izvršenja presuda ESLJP i podjela ovlasti“ te „Buduća perspektiva: predvidivi izazovi u vezi s izvršenjem presuda ESLJP“.

Tokom Konferencije predsjednica Galić susrela se s predsjednikom i sudijama/senatorima Ustavnog i Vrhovnog suda Republike Latvije, predsjednicima i sudijama drugih evropskih ustavnih i vrhovnih sudova, istaknutim pravnim stručnjacima koji su učestvovali na Konferenciji, te s njima razmijenila mišljenja o samoj temi Konferencije, kao i o drugim aktuelnim ustavnopravnim pitanjima.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.