Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić na Regionalnom forumu u Tirani

Od 25. do 26. novembra 2022. godine u Tirani je održan Deveti godišnji regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji su organizirali AIRE centar i organizacija Civil Rights Defenders. Na Forumu o vladavini prava okupili su se visoki predstavnici vlada, pravosudnih institucija, akademske zajednice i nevladinih organizacija Zapadnog Balkana uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske i Fondacije „Konrad Adenauer Stiftung“. Fokus ovogodišnjeg skupa je bila zaštita ljudskih prava u vanrednim situacijama.

Skupu su, između ostalih učesnika iz Bosne i Hercegovine i regije, prisustvovale predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić i registrar Ustavnog suda BiH Sevima Sali-Terzić.

Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić ukazala je na izazove sa kojima se suočila BiH u vezi sa tim pitanjem, ističući važnost nastavka regionalnog dijaloga i saradnje u svrhu efikasnije zaštite ljudskih prava na Zapadnom Balkanu.

„Nedostatak koji je uočen u Bosni i Hercegovini u pogledu mjera donesenih tokom pandemije Covida-19 jeste pasivnost zakonodavne vlasti da u okviru svojih nadležnosti jasno i blagovremeno uspostavi okvir za djelovanje izvršne vlasti. Izvršna vlast je usvojila odgovarajuće mjere u hitnim slučajevima bez uključivanja zakonodavne vlasti. Regionalna razmjena prakse na Zapadnom Balkanu je važna s obzirom na to da se to ogleda u učenju nove sudske prakse u oblasti pravosuđa i zaštite ljudskih prava. Te zemlje su povezane putem svog historijskog razvoja, a imaju slične ili iste ciljeve za budući razvoj u ovom segmentu. Pored toga, te zemlje su uključene u slične projekte koji se odnose na reformu pravosuđa i sisteme zaštite ljudskih prava,  koji mogu značajno jačati vladavinu prava i pravnu sigurnost”, izjavila je predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić.

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.