Poslijepodnevni nastavak XXXII plenarne sjednice

Tokom poslijepodneva Ustavni sud je razmatrao zahtjev Borislava Paravca, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i entiteta Republike Srpske, povodom tužbe Bosne i Hercegovine protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, zbog kršenja Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Odlučeno je da se predmet odloži za narednu plenarnu sjednicu na kojoj će se Sud izjasniti i o prijedlogu podnosioca zahtjeva za održavanje javne rasprave. Ustavni sud je odbacio kao nedopušten zahtjev Gorana Milojevića zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti više općih akata o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kojim se tražila ocjena usaglašenosti navedenih općih akata sa odredbama člana III/5.a) Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa odredbama čl. 5, 7. i 9. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini – Sporazum o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika, zbog nenadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za odlučivanje. Iako Ustavni sud može vršiti kontrolu ustavnosti i pravnih akata nižeg ranga od zakona, kada takvi akti pokreću pitanja kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom, kao što je Ustavni sud već uradio u odluci broj U-4/05 od 22. aprila 2005. godine, kada je ispitivao ustavnost Statuta Gradskog vijeća Grada Sarajeva i odluka općinskih vijeća o delegiranju vijećnika u Gradsko vijeće, u ovom slučaju Ustavni sud ne vidi ni jedan razlog zbog kog bi osporeni akti pokretali pitanja kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Stoga, Ustavni sud smatra da u konkretnom slučaju nema nadležnost da ispituje osporene opće akte na osnovu člana VI/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine. Ustavni sud nastavlja sa svojim radom i sutra 27. 5. 2006. godine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.