Najava XLIII sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem XLIII sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 21. decembra 2006. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa XLII sjednice Vijeća od pet sudija održane 9. novembra 2006. godine II. Informacija o zahtjevima za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetima: AP 174/05, AP 799/05, AP 370/06, AP 14/06, AP 1160/05, AP 193/06, AP 878/05, AP 819/06 i AP 2564/05 za čije usvajanje nema osnova III. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija 1. AP 2081/05 PODNOSITELJ: Ljubomir Nadaždin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-72/05 od 29. 6. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj K-10/04 od 15. 2. 2005. godine. 2. AP 2448/06 PODNOSITELJ: «BOSNAPLOPD» EXPORTIMPORT D.D. Sarajevo Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-Pž-06-000051 od 15. 3. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj Ip-5021/03 od 1. 12. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda, broj Ip-5021/03 od 16. 12. 2003. godine. 3. AP 2983/06 PODNOSITELJ: Radmile Živak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj 007-0-Gž-06-000816 od 31. 8. 2006. godine. 4. AP 894/05 PODNOSITELJ: Amira i Amele Ismić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Osnovnog suda u Bijeljini, broj P- 718/02 od 23 10. 2003. godine, te zbog  apelacija podnesena zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u upravnom sporu u predmetu Okružnog suda u Bijeljini,broj U-60/04. 5. AP 1513/05 PODNOSITELJ: Miro Božić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1542/03 od 27. 4. 2005. godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, broj 05-050-01-867/03 od 1. 12. 2003. godine. 6. AP 1538/05 PODNOSITELJ: Delfa Stević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-29/05 od 17. 5. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-174/04-I od 3. 11. 2004. godine. 7. AP 1561/05 PODNOSITELJ: Preduzeće «Ribogojilište vodeničarka» d.j.l. Visoko Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Pž-23/05 od 18. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Visokom, broj Ps-64/99 od 12. 12. 2002. godine. 8. AP 1792/05 PODNOSITELJ: Đorđo Šarčević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1653/04 od 20. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-53/03-M od 10. 11. 2004. godine. 9. AP 1767/05 PODNOSITELJ: Manda Nikić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gvlp-4/04 od 27. 6. 2005. godine;  presuda Apelacionog suda, broj Gž-169/03 od 12. 1. 2004. godine. 10. AP 1833/05 PODNOSITELJ: Sabit Arnautović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Disrtikta Bosne i Hercegovine, broj Pžp-93/05 od 21. 6. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Pr-4681/03 od 16. 5. 2005. godine. 11. AP 1841/05 PODNOSITELJ: Pero Matković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Orašju, broj P-44/05 od 10. 8. 2005. godine. 12. AP 1865/05 PODNOSITELJ: Adem Čavkić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Gž-706/03 od 10. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj P-757/01 od 5. 2. 2003. godine. 13. AP 1952/05 PODNOSITELJ: Ramiz – Ramo Salčin i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-803/04 od 21. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostar, broj Gž-474/03 od 1. 4. 2004. godine;  presuda Općinskog suda II u Mostaru, broj P-402/02 od 12. 3. 2003. godine. 14. AP 1611/05 PODNOSITELJ: Bogdan Vasić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj Kž-48/05 od 19. 5. 2005. godine i presuda broj K-79/04 od 19. 1. 2005. godine. 15. AP 1843/05 PODNOSITELJ: Đorđe Nikolić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Kž-67/05 od 2. 6. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Kp-351/04 od 22. 2.2005. godine. 16. AP 1906/05 PODNOSITELJ: Slavojka, Slaviša i Dušan Lopatić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-57/03 od 21. 6. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj Gž-263/02 od 17. oktobra 2002. godine;  presuda Osnovnog suda u Sokocu, broj P-172/01 od 25. 2. 2002. godine. 17. AP 2646/05 PODNOSITELJ: Alma Džaferović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Uzsp-1/05, od 4. 10. 2005. godine. 18. AP 2271/05 PODNOSITELJ: Danijel Marinić i dr. Spojeni predmeti AP-2271/05, AP-2347/05, AP-125/06, AP-1250/06, AP-1251/06, AP-1252/06, AP-1253/06 i AP-1254/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  apelanti podnijeli apelaciju jer smatraju da je njihovo daljnje zadržavanje na Odjeljenju forenzike KPZZ suprotno navedenim zakonima i Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 19. AP 1630/05 PODNOSITELJ: Nedžmina Mimić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-146/05 od 20. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Visokom, broj P-218/04 od 3. 12. 2004. godine. 20. AP 1677/05 PODNOSITELJ: Idriz Mrdžić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1208/04 od 16. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-691/03 od 21. 6. 2004. godine. 21. AP 1718/05 PODNOSITELJ: Sead Džindo Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-560/04 od 28. 6. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-396/04 od 15. 4. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-1622/02 od 29. 1. 2004. godine. 22. AP 1785/05 PODNOSITELJ: Selma Kamberović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Už-324/02 od 20. 4 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj U-199/01 od 18. 4. 2002. godine;  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog Kantona, broj 14-23-1444/00 od 4. 10. 2001. godine;  rješenje Službe za opću upravu i stambene poslove Općine Zenica, broj 03-23-12-1151/99 od 10. 4. 2001. godine. 23. AP 1806/05 PODNOSITELJ: Nura Japalak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-301/04 od 26. 5. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1564/03 od 20. 2. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda II u Sarajevu, broj Rs-196/01 od 2. 7. 2003. godine. 24. AP 1593/05 PODNOSITELJ: Hrvoje Osenk Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1358/06 od 23. 2. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-1001/05 od 20. 5. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj DN-2668/04 od 19. 10. 2004. godine. 25. AP 1811/05 PODNOSITELJ: Emina Makić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-220/05 od 23. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-111/04-Z od 28. 1. 2005. godine. 26. AP 1825/05 PODNOSITELJ: Muhamed Ekinović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-300/04 od 24. 5. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-1208/03 od 29. 12. 2003. godine;  presuda Općinskog suda u Zenici, broj P-239/03 od 6. 5. 2003. godine. 27. AP 1896/05 PODNOSITELJ: Đorđe Zečević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-220/03 od 3. 6. 2005. godine;  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-374/02 od 6. decembra 2002. godine;  rješenje Osnovnog suda u Nevesinju, broj P-9/02 od 5. 7. 2002. godine. 28. AP 1928/05 PODNOSITELJ: Advija Kostijerevac Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1808/04 od 15. 7. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj P-1829/04 od 25. 10. 2004. godine. 29. AP 2062/05 PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-402/05 od 12. 9. 2005. godine. 30. AP 2097/05 PODNOSITELJ: Slavko Crnjak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Pžp-1572/05 od 25. 5. 2005. godine;  rješenje Suda za prekršaje Prijedor, broj P-II 3367/03 od 16. 3. 2005. godine. 31. AP 2117/05 PODNOSITELJ: Ćerima Menzilović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1047/05 od 23. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-136/04-Z od 25. 5. 2005. godine. 32. AP 2172/05 PODNOSITELJ: Hilmija Kulašin Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-221/05 od 14. 9. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-90/04-Z od 28. 1. 2005. godine. 33. AP 2237/05 PODNOSITELJ: Mate Čelan Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-625/04 od 14. 6. 2005. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-335/03 od 21. 6. 2004. godine;  rješenje Općinskog suda u Bihaću, broj Pr-460/99 od 9. 12. 2002. godine. 34. AP 2069/05 PODNOSITELJ: DOO „Heureka“ Izumi i nove tehnologije Bihać Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog neprovođenja izvršenja presude Kantonalnog suda u Sarajevu, broj PS-357/03 od 5. 6. 2003. godine. 35. AP 1839/05 PODNOSITELJ: Rifeta Buljubašić Pobijani akti/predmet apelacije:  zbog nedonošenja odluke u razumnom roku u parničnom postupku Općinskog suda u Sarajevu pokrenutom po njenoj tužbi za diobu imovine nakon razvoda braka. 36. AP 1991/05 PODNOSITELJ: Esad Tahirović Pobijani akti/predmet apelacije:  zaključak Osnovnog suda u Banja Luci, broj I-3229/04 od 17. 8. 2005. godine. 37. AP 2426/05 PODNOSITELJ: Federalno ministarstvo odbrane Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-658/05 od 3. 11. 2005. godine;  rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj I-15/05 od 1. 4. 2005. godine. 38. AP 2044/05 PODNOSITELJ: Branko Tadić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Županijskog suda Mostar, broj U-1410/05 od 19. 8. 2005. godine;  rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, broj UP/II-09-03-25-826/02 od 13. 6. 2005.godine. 39. AP 2382/05 PODNOSITELJ: Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-147/05 od 15. rujna 2005. godine:  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-641/03-I od 14. 2. 2005. godine. 40. AP 1917/05 PODNOSITELJ: PP Export-import «Bogičević-comerc» Brčko Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. Rev-5/05 od 29. 7. 2005. godine i Pž-21/04 od 1. 11. 2004. godine. 41. AP 2055/05 PODNOSITELJ: Lejla Ćupina Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-1367/05 od 27. 7. 2005. godine;  rješenje Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoline Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj UP-II-09-03-25-697/01 od 24. 5. 2005. godine;  rješenje Službe građenja, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i zaštite okoline, Područnog ureda Zapad, broj 0-07/II-3-24668/98 od 9. 12. 2003. godine. 42. AP 2126/05 PODNOSITELJ: Hasan Mahmutbegović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-869/05 od 27. 6 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Živinicama, broj P-541/00 od 16. 6. 2003. godine. 43. AP 2159/05 PODNOSITELJ: Mustafa Nožić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-190/04 od 5. 7. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-903/03 od 23. 12. 2003. godine;  presuda Općinskog suda II Mostar, broj P-46/03 od 23. 6. 2003. godine. 44. AP 2392/05 PODNOSITELJ: Savez komunista Bosne i Hercegovine Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-155/03 od 11. 4. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-655/02 od 9. 10. 2002. godine;  rješenje Ustavnog suda Republike Srpske, broj U-139/02 od 13. 9. 2005. godine. 45. AP 2834/06 PODNOSITELJ: Milenko Glavaš Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda BiH broj X-KRN/06/255 od 15. 9. 2006. godine. 46. AP 1947/05 PODNOSITELJ: Safija Ramić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-146/05 od 14. 7. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj P-352/03-I od 2. 2.2005. godine. 47. AP 2171/05 PODNOSITELJ: Abdeh Pežman Pobijani akti/predmet apelacije:  Apelacija podnesena radi utvrđivanja uzroka smrti Alisadeha Nasera Chorsia u Kazneno-popravnom zavodu u Sarajevu. 48. AP 2157/05 PODNOSITELJ: Muris Fetić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-503/04 od 12. 8. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-2028/03 od 19. 4. 2004. godine. 49. AP 2388/05 PODNOSITELJ: Naila i Edin Komić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Kž-173/04 od 17. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, broj K-19/04 od 8. 9. 2004. godine. 50. AP 2602/05 PODNOSITELJ: Rešad Salihović i Vahida Salihović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Ž-492/05 od 27. 2. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banjaluci, broj Rs-317/98 od 22. 7. 2005. godine. 51. AP 2173/05 PODNOSITELJ: D.O.O. „PARMA-TRADE“ Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj Uvl-47/04 od 5. 10. 2005. godine. 52. AP 2318/05 PODNOSITELJ: D.O.O. „PARMA-TRADE“ Spojeni su slijedeći predmeti: AP-2318/05, AP-2319/05, AP-2320/05, AP-2321/05, AP-2322/05, AP-2323/05, AP-2324/05, AP-2325/05, AP-2326/05, AP-2327/05, AP-2328/05, AP-2329/05, AP-2532/05, AP-2533/05, AP-2534/05, AP-2535/05, AP-2536/05, AP-2537/05, AP-2538/05, AP-2539/05, AP-2540/05, AP-2541/05, AP-2542/05, AP-2543/05, AP-2544/05, AP-2545/05 i AP-2546/05. Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacije podnesene protiv presuda Vrhovnog suda Republike Srpske. 53. AP 2681/05 PODNOSITELJ: Sejdo Frljanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-805/04 od 15. 11. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-230/04 od 29. 7. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Lukavcu, broj P-13/03 od 12. 12. 2003. godine. 54. AP 2572/05 PODNOSITELJ: Zoran Kovačević i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Kž-66/05 od 23. 11. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj K-89/04 od 24. 2. 2005. godine. 55. AP 2493/05 PODNOSITELJ: Dragomir Mučibabić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Kž-145/04 od 6. 10. 2005. godine;  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj K-1/04 od 15. 9. 2004. godine. 56. AP 3011/06 PODNOSITELJ: Dragan Vukobratović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 162 od 8. 9. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Gž-2647/03 od 18. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Gradišci, broj 072-0-DN-06-000-1395 od 24. 10. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda, broj 072-0-I-06-000005 od 12. 9. 2006. godine. 57. AP 2158/05 PODNOSITELJ: Željko Zec i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-250/04 od 27. 6. 2005. godine. 58. AP 2175/05 PODNOSITELJ: Biljana Ostojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Už-20/05 od 15. 9. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj U-73/04 od 25. 2. 2005. godine. 59. AP 2279/05 PODNOSITELJ: Mirsad Halilović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-224/05 od 12. 5. 2005. godine. 60. AP 2456/05 PODNOSITELJ: Mladenka Sović Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine , broj Už-320/02 od 14. 9. 2005. godine. 61. AP 2464/05 PODNOSITELJ: P.P. «Energopromet» Zvornik Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-474/03 od 3. 6. 2005. godine. 62. AP 2498/05 PODNOSITELJ: Sadija Donmez Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-35/05 od 24. 8. 2005. godine. 63. AP 2514/05 PODNOSITELJ: Mustafa Vinčević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj Gž-551/04 od 21. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Bugojnu, broj P-1191/02 od 25. 9. 2003. godine. 64. AP 2578/05 PODNOSITELJ: Kemal Omerović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Gž-534/05 od 15. 4. 2005. godine. 65. AP 2624/05 PODNOSITELJ: Zijad Švraka Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-393/03 od 14. 10. 2004. godine. 66. AP 2651/05 PODNOSITELJ: Derviša Hrnjić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog navodne povrede prava na imovinu koju je počinila Općina Tešanj, MZ Jelah, privodeći zemljište u njenom posjedu krajnjoj namjeni prema regulacionom planu. 67. AP 2950/06 PODNOSITELJ: Naučna ustanova «Institut zaštite, ekologije i informatike» Banja Luka Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-GR-06-000 095 od 1. 9. 2006. godine 68. AP 2629/05 PODNOSITELJ: Biter Peroli Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj Rev-21/05 od 23. 11. 2005. godine, i broj Gž-59/05 od 14. 6. 2005. godine. 69. AP 2628/05 PODNOSITELJ: Dragan Trebović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj U-1486/05 od 24. 10. 2005. godine. 70. AP 2645/05 PODNOSITELJ: Vladimir Šišković Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-312/05 od 25. 10. 2005. godine;  rješenje Osnovnog suda u Trebinju, broj Ip-213/04 od 8. 4. 2005. goe o izvršenju Osnovnog suda, broj IP-213/04 od 24. 12. 2004. godine. 71. AP 2657/05 PODNOSITELJ: Salim Mujić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-646/05 od 24. 10. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Zavidovićima, broj P-107/04-Z od 25. 3.2005. godine. 72. AP 2672/05 PODNOSITELJ: Branko Berjan Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi ostvarivanja potraživanja stare devizne štednje kod Privredne banke Sarajevo. 73. AP 1603/05 PODNOSITELJ: Savo Lončar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Kž-118/04 od 19. 4. 2005.godine;  presuda Osnovnog suda u Banjoj Luci, broj K-69/03 od 23. 12. 2003. godine. 74. AP 2518/05 PODNOSITELJ: Života Pavković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda, broj U-1539/05 od 4. 11. 2005. godine, rješenja Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko-Neretvanskog Kantona, broj UP-09-25-03-2585/01 od 5. 9. 2005. godine;  rješenja Službe graditeljstva, imovinsko-pravnih i stambenih poslova i zaštite okoliša Mostar-Zapad, broj 07/II-3-4187/98 od 6. 4.2001. godine. 75. AP 2468/05 PODNOSITELJ: Zlatan Gligorijević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Pžp-2047/05 od 17. 8. 2005. godine;  rješenje Suda za prekršaje Banja Luka, broj II-P-1564/04 od 12. 4. 2005. godine.
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.