Mato Tadić

MATO TADIĆ
Predsjednik


Rođen je 1952. godine u Brčkom. Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Profesionalnu karijeru započeo je u Osnovnom javnom tužilaštvu Brčko, gdje je nakon položenog pravosudnog ispita 1978. godine obavljao dužnost zamjenika, a potom javnog tužioca. Od 1991. godine bio je zamjenik republičkog javnog tužioca BiH u Sarajevu. Početkom 1994. godine, nakon Vašingtonskog sporazuma kojim je uspostavljena Federacija Bosne i Hercegovine, imenovan je za ministra pravde u Vladi Republike i Federacije BiH. Od 1996. godine do kraja 1998. godine bio je ministar pravde Federacije BiH. Od 1999. godine obavljao je dužnost člana (sudije) Doma za ljudska prava za BiH, a od 2003. godine bio je i potpredsjednik Doma za ljudska prava za BiH i predsjednik drugog Vijeća Doma za ljudska prava za BiH. U 2002. godini izabran je za sudiju Ustavnog suda BiH. Od konstituiranja Ustavnog suda BiH 2003. godine pa do 2006. godine obavljao je dužnost predsjednika Suda. Na dužnost potpredsjednika Ustavnoga suda BiH izabran je 2015. godine a reizabran 2018. Dužnost predsjednika Ustavnog suda preuzeo je ponovo 1. juna 2021. godine.

Objavio je više stručnih radova na temu krivičnog i ustavnoga prava, uprave i lokalne samouprave, te Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Također je recenzent, autor i koautor više stručnih knjiga i publikacija. Dugogodišnji je član/predsjednik i ispitivač u Komisiji za polaganje pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Predavač je u organizaciji OKO (Odsjek kaznene odbrane) i u OSCE-u za Bosnu i Hercegovinu. Kao pravni ekspert sudjelovao je na mnogim međunarodnim konferencijama o Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, između ostalih i na konferenciji održanoj u Daytonu. Učesnik je velikog broja domaćih i međunarodnih konferencija o ustavnom pravu i ulozi Ustavnog suda u zaštiti ustavnih i ljudskih prava, te vladavini prava.

Copyrights @ 2021 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.