Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog i poziv na usmeni dio ispita za popunjavanje radnog mjesta Šef Odjela za finansijske poslove

Sarajevo, 16. novembar 2016. godine                                                         

 

 

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita

 

 

U vezi sa javnim oglasom broj P-435/16 za popunjavanje radnog mjesta Šef Odjela za finansijske poslove u Sekretarijatu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je 15. novembra 2016. godine obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu stručnog ispita.

 

Komisija za izbor je, u skladu s Odlukom o postupku javnog oglašavanja, te načinu i programu polaganja stručnog ispita za osobe koje se zapošljavaju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na svojoj drugoj sjednici, održanoj 15. novembra 2016. godine, obavila ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

 

U skladu sa članom 21. stav 1. navedene odluke, kandidat stječe pravo pristupiti usmenom dijelu ispita (intervjuu) ako je njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu ispita najmanje 75.  Izuzetno, ukoliko Komisija ocijeni da broj kandidata na stručnom ispitu nije dovoljan, Komisija može predložiti da se na intervju pozovu kandidati koji su na pismenom dijelu stručnog ispita dobili najmanje 60 bodova.

  

Pozivajući se na odredbu člana 21. navedene odluke, Komisija je odlučila da su svi kandidati, koji su na pismenom dijelu stručnog ispita ostvarili najmanje 60 bodova, položili taj dio ispita. Stoga, usmenom dijelu stručnog ispita imaju pravo pristupiti kandidati koji su test radili pod šifrom kako slijedi:

 

Šifra:

Broj bodova:

25339

65.00

25341

77.22

 
 

Kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita dužni su najkasnije do 17. novembra 2016. godine kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine na telefon broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili test.

 

Usmeni dio stručnog ispita (intervju) održat će se 18. novembra 2016. godine u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića 6/III, sa početkom u 11.00 sati. Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili test, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

 

 

                                                                                         Predsjednica Komisije za izbor

                                                                                        Habiba Turkušić

Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.