Giovanni Grasso

Magistrirao je pravo na Univerzitetu u Kataniji 1972. godine.

Dužnost sudije obavlja od 1986. godine, najprije kao istražni sudija na sudu u Milanu, zatim u Zakonodavnoj kancelariji Ministarstva pravde. Profesor je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kataniji na Katedri za krivično pravo i evropsko krivično pravo. Član je Advokatske komore u Kataniji i nalazi se u posebnom registru licenciranih branilaca na višim sudovima. Predsjednik je Centra za evropsko krivično pravo u Kataniji. Od 2009. do 2017. godine bio je direktor Specijalističke škole za pravne profesije „A. Galati“ Univerziteta u Kataniji. Član je i kontakt-osoba za Italiju ECLAN-a (Mreža za evropsko krivično pravo). Član je Naučnog vijeća Međunarodnog instituta za krivično pravosuđe i ljudska prava u Sirakuzi, član Upravnog odbora za likvidaciju Udruženja „La Margherita – Giustizia e Libertá“ (Rim). Bio je član Vijeća za odbranu u općini Katanija do juna 2018. godine. Također je bio direktor i koordinator istraživačkih projekata u polju krivičnog prava i evropskog krivičnog prava. Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u eminentnim naučnim publikacijama širom Evrope. Bio je i član mnogobrojnih naučnih i stručnih tijela iz krivičnopravne oblasti i učesnik konferencija i radnih tijela o međunarodnoj saradnji u krivičnim stvarima.

Od marta 1996. do decembra 2003. godine bio je član Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a od decembra 1998. do decembra 2002. godine potpredsjednik Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine i predsjednik Drugog vijeća.

Na dužnost međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u januaru 2017. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u aprilu 2020. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.