Dnevni red 146. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

146. sjednicu Velikog vijeća Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 20. april 2022. godine
sa početkom u 9:30 sati
u Maloj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 145. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 6. 4. 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju

1.    AP-1144/20
2.    AP-3665/20
3.    AP-1133/21

III.    Rješenja o preispitivanju

1.    AP-1144/20

IV.    Zaključci o ispravci

1.    AP-1555/20

V.    Odluke o meritumu

1.    AP-2486-20 (Miloš Šavija)
2.    AP-2790-20 (Emira Čaušević)
3.    AP-2838-20 (Općinsko Pravobranilaštvo/Pravobraniteljstvo Bosanska Krupa)
4.    AP-2893-20 (Hurijeta Hadžiefendić)
5.    AP-2918-20 (Ž. B.)
6.    AP-2926-20 (Lazo Zec)
7.    AP-2968-20 (PRIM0RJE d.d. Ajdovšćina u stečaju)
8.    AP-2979-20 (Božana Šmanja)
9.    AP-2981-20 (Goran Đurić)
10.    AP-3118-20 (Milka Ninković)
11.    AP-3143-20 (Odvjetnik Milka Maglov)
12.    AP-3147-20 (Fahrudin Radončić)
13.    AP-3188-20 (Božidar Stevanović)
14.    AP-3212-20 (Borovo d.d. Vukovar)
15.    AP-3279-20 (Banka Srpske a.d. Banja Luka- u stečaju)
16.    AP-3341-20 (JU Osnovna škola "Sveti Sava" Crnjelovo)
17.    AP-3397-20 (M. S.)
18.    AP-3633-20 (Odvjetnik S. F. H.)
19.    AP-3848-20 (Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine)
20.    AP-3853-20 (JP "Radio televizija Republike Srpske")
21.    AP-3942-20 ("MERKUR" d.o.o. Banjaluka)
22.    AP-4089-20 (Zdenko Grgić)
23.    AP-4329-20 (HMEZAD-TMT d.o.o. Ljubljana)
24.    AP-4419-20 (Milenko Šarić)
25.    AP-4534-20 (Tiho Topić)
26.    AP-4614-20 (E. M.)
27.    AP-4620-20 (Nikola Krasić)
28.    AP-4635-20 (Mato Mrvelj)
29.    AP-4643-20 (GP "ŽGP" d.d. Sarajevo)
30.    AP-129-21 (Marko Malinarić)
31.    AP-271-21 (E. H.)
32.    AP-399-22 (Mldb. H. N.)
33.    AP-558-22 (Brazo Sejdović)
34.    AP-592-22 (Goran Trbara)
35.    AP-593-22 (Boško Dmitrović)
36.    AP-796-22 (Aleš Majkić)
37.    AP-93-21 (Emira Pavić)
38.    AP-316-21 (E. K.)
39.    AP-473-21 (Azer Fatić)
40.    AP-732-21 (Hrvoje Osenk)
41.    AP-1121-21 (Mevludin Ahmetspahić)
42.    AP-1272-21 (Azra Ćoralić)
43.    AP-1754-21 (N. S.)
44.    AP-3195-21 (Emira Beganović)
45.    AP-3426-21 (Božana Weber)
46.    AP-3575-21 (Edin Kovačić)

VI.    Odluke o dopustivosti - prima facie

VII.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VIII.    Memorandumi o nekim pitanjima iz nadležnosti Ustavnog suda BiH

IX.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.