Dnevni red 141. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem

141. elektronsku plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 15. februar 2024. godine
s početkom u 10.00 sati

Dnevni red:

I.    Odluke o meritumu

1.    AP-3910-21 (Ibran Mustafić)       
2.    AP-3839-22 (Đana Hadžiahmetović)       
3.    AP-3874-22 (Ivan Dodig)       
4.    AP-3979-22 (G. J.)       
5.    AP-4168-22 (Aluetna vl. Ante Ćuže)       
6.    AP-4228-22 (Armela Dahić)       
7.    AP-4242-22 (Eveldita Hadžić)       
8.    AP-4376-22 (Mate Dugandžić)       
9.    AP-4499-22 (Ševal Mulalić)       
10.    AP-4506-22 (N. A.)       
11.    AP-4704-22 (Ivica Grgić)       
12.    AP-4894-22 (H. V.)       
13.    AP-395-23 (M. B.)       
14.    AP-1607-23 (Zlata Dautbegović)       
15.    AP-2281-23 (Velida Mulabdić)       

II.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

III.    Odluke o obustavi postupka

IV.    RaznoPredsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.