Dnevni red 136. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem


136. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
 za 20. oktobar 2021. godine
sa početkom u 9:30
u Velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 135. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 5. 10. 2021. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-367/20       

III.    Odluke o meritumu

1.    AP-18-20 (Nebojša Vukanović)       
2.    AP-90-20 (Amir Šutrović)       
3.    AP-158-20 (Intesa Sanpaolo Banka BiH d.d. Sarajevo)       
4.    AP-306-20 (Snježana Rajilić)       
5.    AP-385-20 (Džermin Bečić)       
6.    AP-419-20 (M. C.)       
7.    AP-487-20 (Kada Hodžić)       
8.    AP-540-20 (Željko Mičić)       
9.    AP-601-20 (Agencija za privatizaciju FBiH)       
10.    AP-619-20 (Sinan Alimanović)       
11.    AP-622-20 (I. S.)       
12.    AP-696-20 (Općina Kakanj)       
13.    AP-730-20 (E. T.)       
14.    AP-835-20 (Bosiljka Ivanković)       
15.    AP-843-20 (I. Ž.)       
16.    AP-865-20 (Antonić Trade d.o.o. Laktaši)       
17.    AP-969-20 (Nail Osmanbašić)       
18.    AP-973-20 (Hasan Herić)       
19.    AP-985-20 (Sabahudin Karić)       
20.    AP-1160-20 (Ivan Jozić)       
21.    AP-1258-20 (Zuhdija Bašić)       
22.    AP-1483-20 (Razvojna banka Federacije BiH)       
23.    AP-1503-20 ("Eta-Energy" d.o.o. Zvornik)       
24.    AP-1626-20 (D.O.O. "Agreks" Donji Žabar)       
25.    AP-1754-20 (Vlado Delić)       
26.    AP-2009-20 (Bruno Batinić)       
27.    AP-2489-20 (Adem Pajazetović)       
28.    AP-2860-20 (Rada Aleksić)       
29.    AP-4566-20 (Nerica Kopilaš)       
30.    AP-2279-21 (Zlatan Dedić)       
31.    AP-1978-20 (Novica Prodanović)       
32.    AP-2463-20 (B. I.)       
33.    AP-2618-20 (Vlado Milotić)       
34.    AP-2665-20 (Edo Hadžović)       
35.    AP-2889-20 (Goran Burić)       
36.    AP-3218-20 (Mustafa Adilović)       
37.    AP-3761-20 (Advokat Emir Potogija)       
38.    AP-3977-20 (Šerif Čilić)       
39.    AP-3995-20 (Franjo Bošnjak)       
40.    AP-4122-20 (Hasema Plivac)       
41.    AP-4124-20 (Ćamil Đulep)       
42.    AP-4213-20 (Azerina Skenderagić)       
43.    AP-4227-20 (N. S.)       
44.    AP-4228-20 (K. A.)       
45.    AP-4453-20 (Cvijetin Petrović)       
46.    AP-623-21 (Andrija Markić)       
47.    AP-1628-21 (A. G.)       
48.    AP-1832-21 (Nurfija Abdić Kekić)      

IV.    Odluke o dopustivosti – prima facie

V.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.    Odluke o obustavi postupka

VII.    Zaključak o ispravci

1.    AP-444/20       

VIII.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.