Dnevni red 133. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine –
prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

133. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 8. juli 2021. godine


Dnevni red:

I    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 132. sjednice Velikog vijeća USBiH od 23. 6. 2021. godine

II    Odluke o meritumu

1.    AP-4157-18 (Drago Simić)
2.    AP-4634-18 ("Borovo" d.d.)
3.    AP-2082-19 (M. R.)
4.    AP-2985-19 (Nebojša Vrhovac)
5.    AP-3307-19 (RTV BN d.o.o. Bijeljina)
6.    AP-3356-19 (Nadžija Kreso)
7.    AP-3386-19 (Opština Derventa)
8.    AP-3577-19 (Ilija Vranjković)
9.    AP-3615-19 (Vanja Đurić)
10.    AP-3644-19 (GP "ŽGP" d.d. Sarajevo)
11.    AP-3869-19 (Modern Times d.o.o. za upravljanje nekretninama)
12.    AP-4048-19 (Dragan Kolobara)
13.    AP-4180-19 (Jasmin Mašić)
14.    AP-4233-19 (J. S.)
15.    AP-4373-19 (Bosna i Hercegovina)
16.    AP-4456-19 (Organizacija ratnih vojnih invalida Grada Tuzla)
17.    AP-4538-19 (A. R.)
18.    AP-4690-19 (Stipe Šakić)
19.    AP-4845-19 (Abdelkader Bendaoud)
20.    AP-4872-19 (Opština Brod)
21.    AP-4873-19 (Milan Simić)
22.    AP-4876-19 (Hercegovačko-neretvanski kanton)
23.    AP-4903-19 (B. D.)
24.    AP-4986-19 (Krajina Borac d.o.o. Banja Luka)
25.    AP-4998-19 (Radoja Dragičević)
26.    AP-5001-19 (S. D.)
27.    AP-5021-19 (Bosna i Hercegovina)
28.    AP-71-20 (R. D.)
29.    AP-314-20 (Javno preduzeće "RAD" d.d. Tešanj)
30.    AP-315-20 (Milomir Božović)
31.    AP-359-20 (Semra Čavaljuga)
32.    AP-361-20 (Milan Kusić)
33.    AP-422-20 (Jasmin Hećo)
34.    AP-428-20 (U. K.)
35.    AP-441-20 (Dušan Lukić)
36.    AP-518-20 (Darko Savić)
37.    AP-593-20 (Stjepan Mikulić)
38.    AP-680-20 (Mladen Romančuk)
39.    AP-740-20 (Mirsad Halilović)
40.    AP-765-20 (Milica Pavljašević)
41.    AP-777-20 (Deniz Zieležnik)
42.    AP-952-20 (Nedžad Izić)
43.    AP-1990-20 (Ozren Alikadić)
44.    AP-2318-20 (Muhamed Budimlić)
45.    AP-2517-20 (M.B.)
46.    AP-2633-20 (Mirsada Burzić)
47.    AP-1306-21 (Jasmin Alibašić)
48.    AP-1601-21 (Josip Barić)
49.    AP-1784-21 (Abdulah Dedić)
50.    AP-1789-21 (S. Š.)
51.    AP-1828-21 (Enis Mandal)
52.    AP-2010-21 (Maja Bralović-Smith)
53.    AP-3246-19 (Asidin Husejnović)
54.    AP-3811-19 (Malbašić Company d.o.o.)
55.    AP-4803-19 (Federacija Bosne i Hercegovine - Vlada Federacije BiH)
56.    AP-177-20 (Anis Brigić)
57.    AP-955-20 (Munir Halilović)
58.    AP-1699-20 (Ivo Komšo)
59.    AP-1723-20 (Asima Kudić)
60.    AP-2805-20 (Nazif Džiho)
61.    AP-2811-20 (Salkan Gradaščević)
62.    AP-3592-20 (P. M.)
63.    AP-3645-20 (Goran Lukanović)
64.    AP-3963-20 (Fadil Mukanović)
65.    AP-3967-20 (Dražan Knezović)
66.    AP-3970-20 (Senaid Genjac)
67.    AP-3972-20 (Suada Hodžić)
68.    AP-4125-20 (Salih Beširović)
69.    AP-4143-20 (K. Z.)
70.    AP-4323-20 (Edina Galić)
71.    AP-4981-19 (Džemal Karić)

III    Odluke o dopustivosti – prima facie

IV    Odluke o dopustivosti – odjel za dopustivost

V    Odluke o obustavi postupka

VI    Izvještaj o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH

VII    Rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH

VIII    RaznoPredsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.