Dnevni red 130. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14),
zakazujem


130. plenarnu sjednicu Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine
za 22. septembar 2022. godine
sa početkom u 9.30 sati
u velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

1.    Zapisnik sa 129. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 14. 7. 2022. godine

2.    Zapisnik sa 128. plenarne sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 14. 7. 2022. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U 10-22
Zahtjev šest delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu kompatibilnosti Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 29/22) sa čl. I/1. Ustava Bosne i Hercegovine, III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, članom IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 2. Aneksa II. Ustava Bosne i Hercegovine.

2.    U 12-22
Zahtjev Kantonalnog suda u Sarajevu (sutkinje Danijele Mikić) za ocjenu kompatibilnosti člana 71. stav 2. tačka c) Zakona o stečaju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 53/21) sa odredbama člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, člana 14. Evropske konvencije i člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju.

3.    U 15-22
Zahtjev predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića za ocjenu ustavnosti Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20).

4.    U 18-22
Zahtjev Općinskog suda u Zavidovićima (sudije Borisa Sunarića) za ocjenu ustavnosti člana 56. stav 2. tačka 3., člana 56. stav 3. i člana 94. Zakona o prekršajima („Službene novine Federacije BiH“ broj 63/14) u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

5.    U 20-22
Zahtjev Općinskog suda u Sarajevu (sudije Murisa Sakića) za ocjenu ustavnosti odredbe čl. 9. stav 2., 20., 21., 22., 23., 27. i 75. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19).

III.    Razmatranje AP predmeta

1.    AP 1347-22 (O. S.)

IV.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić


Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.