Dnevni red 125. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10 i 36 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

125. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 3. mart 2021. godine

 

 

Dnevni red: 

I.       Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 124. sjednice Velikog vijeća održane elektronskim putem 17. februara 2021. godine

II.      Odluke o meritumu

1.  AP 135-21 (Rodoljub Gajić)

2.  AP 3003-19 (N. T.)

3.  AP 3596-20 (*Mldb. S. S.)

4.  AP 4350-20 (Amir Vrtagić)

5.  AP 1023-19 (Opština Čelić)

6.  AP 1047-19 (Edina Ridžal)

7.  AP 3217-19 ("Nezavisne novine" Banja Luka)

8.  AP 3599-19 (Srpska pravoslavna crkvena opština Visoko)

9.  AP 3750-19 (S. R.)

10.    AP 3808-19 (Venera d.o.o. Banja Luka)

11.    AP 3266-19 (Danijela Aleksić)

12.    AP 3338-19 (Federacija BiH - Vlada FBiH - Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH)

13.    AP 3351-19 (N. G.)

14.    AP 2347-19 (A. D.)

15.    AP 2406-19 (Branimir Kolovrat)

16.    AP 2788-19 (Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine)

17.    AP 2941-19 (M.B.)

18.    AP 3287-19 (NLB banka d.d. Sarajevo)

19.    AP 3510-19 (Duško Radun)

20.    AP 4207-19 (Saša Radulović)

21.    AP 977-19 (F. S.)

22.    AP 3456-20 (Goran Paklarčić)

23.    AP 2960-19 (R. A.)

24.    AP 2872-19 (Ljiljana Leovac)

25.    AP 2999-19 ("Grand Trade" d.o.o. Banja Luka)

26.    AP 2472-19 (Mira Lužaić)

27.    AP 3077-19 (Danica Lovrić)

28.    AP 3339-19 (Goran Pranjić-M. Lukić)

29.    AP 4556-19 (Miralem Janjarac)

30.    AP 4783-19 (Swietelsku AG (bivša Swietelsku Baugesellschaft m.b.H. ))

31.    AP 2065-19 ("Beben" d.o.o.)

32.    AP 4949-19 (M. O.)

33.    AP 3371-19 (K. M.)

34.    AP 2573-19 (M. H.)

35.    AP 2862-19 (A. K.)

36.    AP 2993-19 (Živko Pandarić)

37.    AP 3967-19 (Branislav Amidžić)

38.    AP 4312-19 (Dževad Omanović)

39.    AP 4761-19 (Tarik Alispahić)

40.    AP 4785-19 (Samin Mušanović)

41.    AP 4357-20 ("Interlignum" d.o.o. Teslić)

42.    AP 3261-20 (M. S.)

43.    AP 3283-20 (D. Š.)

44.    AP 2319-20 (Stanko Blagić)

45.    AP 409-20 (Pero Cigić)

46.    AP 810-20 (Damir Kupusović)

47.    AP 581-20 (Davor Blagojević)

48.    AP 960-20 ("Osiguranje Garant" d.d. Brčko)

49.    AP 1642-20 (Dijana Kolanović)

50.    AP 2771-19 (Draško Jovanović)

51.    AP 378-20 (Hamdija Veladžić)

52.    AP 2075-20 (S. Č.)

53.    AP 756-20 (Jordan Jovanović)

54.    AP 854-20 (Mehmed Šahbazović)

55.    AP 1352-20 (M. K.)

56.    AP 1353-20 (D. Š.)<span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-asc

Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.