Dnevni red 117. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)

zakazujem

117. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

za 6. i 7. februar 2019. godine

sa početkom u 9:30 časova

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 116. Plenarne sjednice od 4. 10. 2019. godine

II. Razmatranje U predmeta

1. U-8-19

Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske, za ocjenu ustavnosti člana 53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 i 58/19.

2. U-9-19

Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske, za ocjenu ustavnosti člana 2., tač. (11), (12), (20) i (21), člana 4., člana 6. stav (2), člana 8. stav (1) alineja 1) i 2), člana 10., člana 15. stav (2), člana 24., člana 25. stav (4), člana 28. stav (3), člana 30. stav (1), člana 94. stav (4) i člana 95. st. (1) i (2) Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske („Službeni glasnik“ Republike Srpske 54/19, u daljnjem tekstu: predmetni zakon) sa članom I/1. Ustava Bosne i Hercegovine, III/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i članom IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine.

3. U-10-19

Zahtjev Općinskog suda u Cazinu (sudija Erol Husić; ) za ocjenu kompatibilnosti člana 69. st. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/09, 35/12 i 46/16 i „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 42/18; u daljnjem tekstu: ZIP FBiH) sa članom II/1. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

4. U-11-19

Zahtjev Milorada Dodika, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zastavi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 23/04).

III. Razmatranje AP predmeta

1. AP-4061-16-OM2-1 (Mladen Ždrale)

2. AP-1140-19-OM2-1 (Davor Dragičević)

3. AP-1082-17-OM2-4 (Senita Šeherčehajić)

4. AP-1679-17-OM4-1 (Akademija nauka i umjetnosti BiH)

5. AP-4219-17-OM4-1 (*"APIS" d.o.o. Trebinje)

6. AP-4538-17-OM4-1 ("BL SJAJ" d.o.o. Banja Luka)

7. AP-5208-17-OM4-2 (M-Rozić d.o.o. Mostar)

8. AP-350-18-OM4-2 (Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice Ustikolina)

9. AP-4157/18 (Drago Simic i dr. )

IV. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević


Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.