David John Feldman

Dodiplomski studij iz oblasti humanističkih i društvenih nauka završio je 1975. godine na Univerzitetu u Oksfordu, Koledž „Exeter“, gdje je 1976. godine završio i magisterij prava.

Od 1976. do 1989. godine bio je docent prava, a od 1989. do 1992. godine vanredni profesor na Univerzitetu u Bristolu. Od 1992. do 2004. godine predavao je na Katedri sudske prakse Barber kao profesor sudske prakse, a onda kao profesor prava na Univerzitetu u Birminghamu (dekan Fakulteta od 1997. do 2000. godine). U periodu od 2000. do 2004. godine bio je pravni savjetnik Zajedničkog stručnog odbora za pitanja ljudskih prava pri oba doma Parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva. Od 2003. godine je viši član Upravnog odbora Koledža „Downing“ u Kembridžu, a od 2004. godine predaje na Katedri Rouse Ball kao profesor engleskog prava na Univerzitetu u Kembridžu. Dekan Pravnog fakulteta postaje 2006. godine. Također, obavlja i dužnost akademskog savjetnika i saradnika u advokatskoj kancelariji 39 Essex Chambers u Londonu od 2004. godine. Izabran je za višeg člana Britanske akademije 2006. godine. Također je bio gostujući profesor na Pravnom fakultetu na Državnom australijskom univerzitetu (1989), te istaknuti gostujući član/akademik Univerziteta u Melburnu (2006).

Osim mnogobrojnih članaka u stručnim časopisima o komparativnom javnom pravu, ljudskim pravima, ustavnom i upravnom pravu, ustavnoj teoriji, krivičnom postupku, pravu o javnim i privatnim pravnim lijekovima, napisao je sljedeće knjige: The Law relating to Entry, Search and Seizure (London: Butterworths, 1986), Criminal Confiscation Orders: the New Law (London_Butterworths, 1988), Civil Liberties and Human Rights in England and Wales (Oxford: Claredon Press, 1993; 2nd edition, Oxford University Press, 2002) i (kao urednik i dopisnik) English Public Law (Oxford: Oxford University Press, 2004).

Na dužnost međunarodnog sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u julu 2002. godine, a dužnost potpredsjednika obavljao je od 2006. do 2009. godine. Mandat u Ustavnom sudu mu je prestao u januaru 2011. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.