82. sjednica Malog vijeća i 55. sjednica Vijeća od pet sudija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je dana 18. 10. 2007. godine, održao 82. sjednicu Malog vijeća, a nakon toga i 55. sjednicu Vijeća od pet sudija. Na sjednici Malog vijeća Ustavni sud je razmatrao 7 zahtjeva za donošenje privremenih mjera od kojih je pet odbijeno kao neosnovano, jedan zahtjev je usvojen, a u jednom je razmatranje odgođeno radi pribavljanja dodatnih informacija. Na Vijeću od pet sudija Sud je riješio 119 predmeta. Između ostalog, Ustavni sud je odbio kao neosnovanu apelaciju "Slobodne Dalmacije“ d.d Split podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kojom je potvrđena drugostepena presuda kojom je usvojen tužbeni zahtjev Ivice Zeko i apelant obavezan da tužitelju isplati naknadu štete te objavi uvod i izreku presude u prvom narednom listu. Ustavni sud je zaključio da nema povrede prava na slobodu izražavanja kada je odlukama sudova u građanskoj parnici naloženo apelantu da plati naknadu nematerijalne štete nanesene ugledu tužitelja iznošenjem i prenošenjem neistinitih činjenica, jer je «miješanje» bilo u skladu sa zakonom, imalo za cilj «zaštitu prava drugih» i bilo je «neophodna mjera u demokratskom društvu». Ustavni sud je dalje usvojio apelaciju Tunje Krištića podnesenu protiv presude Kantonalnog suda u Odžaku donijete u postupku koji se ticao prometa vrijednosnim papirima. Nakon što je utvrdio povredu prava na pravično suđenje, Ustavni sud je naložio Registru vrijednosnih papira Federacije Bosne i Hercegovine da izvrši prenos 94 dionice emitenta “Polirond” d.d. sa računa Bože Lukačevića iz D. Mahale na račun Tunje Krištića iz Orašja u roku od 60 dana od dana dostave ove Odluke. U predmetu AP-1659/06 Ustavni sud je usvojio apelaciju Adnana Muslije i Kenana Mandre protiv presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine donijete u postupku pokrenutom tužbom protiv vlasnika Internet PODDOMENE Visoko.co.ba i određenih novinara predmetne web stranice a zbog iznošenja određenog izražavanja protiv apelanata. Ustavni sud je zaključio da je u konkretnom slučaju zbog nenavođenja jasnih i preciznih razloga na kojima je zasnovao osporenu odluku kao i zbog neodlučivanja o tužbenom zahtjevu apelanata Vrhovni sud povrijedio ustavno prava apelanata na pravično suđenje. Ustavni sud je takođe usvojio apelaciju Mirjane Gajić, Ksenije i Milana Ćulum podnesene zbog neizvršenja rješenja Osnovnog suda u Banja Luci kojim je naložena isplata novčanog depozita sa devizne štedne knjižice apelantima. Ustavni sud je utvrdio povredu prava na pravično suđenje i naložio Vladi Republike Srpske da isplati apelantima novčana sredstva određena sudskom odlukom.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.