19. sjednica Velikog vijeća

 
 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je održao redovnu 19. sjednicu Velikog vijeća.

U skladu s članom 18. tačka 3) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Sud je odbacio jedan broj apelacija. Ustavni sud je odbacio apelacije koje su podnesene neblagovremeno ili nakon proteka roka za podnošenje apelacije, preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrdio da apelanti u prethodnom postupku nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove.

Ustavni sud je, odlučujući o apelacijama u vezi s članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu, donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje, te odbio kao neosnovan jedan broj apelacija u slučajevima u kojima je zaključio da takve povrede nije bilo.

Isključivo radi ilustracije izdvajamo.

Ustavni sud odbio je kao neosnovanu apelaciju Zorana Milinkovića podnesenu protiv Rješenja Okružnog suda u Doboju broj 87 0 V 017295 14 Gž od 13. novembra 2014. godine i Rješenja Osnovnog suda u Tesliću broj 87 0 V 017295 14 V od 14. oktobra 2014. godine, kojima je Sud odbio da naredi povratak maloljetnog djeteta koje s protivnicom predlagača boravi u Holandiji, a povodom zahtjeva njegovog oca-apelanta. Naime, Sud je na osnovu provedenih dokaza zaključio da je podneseni prijedlog neosnovan.

Apelant je u apelaciji, između ostalog, istakao da mu je osporenim odlukama Osnovnog suda u Tesliću i Okružnog suda u Doboju povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog toga što su redovni sudovi, kako smatra apelant, arbitrarno primijenili materijalno pravo.

Nakon razmatranja svih relevantnih činjenica u predmetu, a koje proizlaze iz apelantovih navoda, dokumenata predočenih Ustavnom sudu, kao i dokumentacije koju je Ustavnom sudu dostavio Centar za socijalni rad, Ustavni sud je zaključio da ne postoji kršenje prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, budući da su redovni sudovi detaljno i jasno obrazložili svoje odluke u pogledu utvrđenog činjeničnog stanja i ocjene dokaza, ali i u pogledu primjene relevantnih odredaba Konvencije, a data obrazloženja Ustavni sud ne smatra proizvoljnim.

U slučajevima u kojima je Sud utvrdio da postoji povreda prava apelanata na pravično suđenje, nadležnim sudovima ili upravnim organima naloženo je da hitno okončaju postupke, te da, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke, obavijeste Sud o mjerama koje su preduzete s ciljem izvršenja odluka.

Apelacije koje su, prima facie, očigledno bile neosnovane Sud je odbacio. Činjenice koje su apelanti podnijeli Sudu u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle opravdati tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

Sve odluke usvojene na sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.