143. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 143. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 2125/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno pravo apelanata na slobodu kretanja, budući da izmještanje apelanata kao tražilaca azila u kamp „Lipa“ koje su izvršili pripadnici MUP-a  ne ispunjava zahtjev „zakonitosti“. Navedeno zbog toga što u kantonalnim i federalnim propisima u vrijeme izmještanja apelanata i podnošenja apelacije nije postojao pravni osnov za takvo postupanje u konkretnom slučaju. Također, iz zakonskih i podzakonskih odredaba na koje se pozivalo Vijeće ministara BiH u Odluci o ograničenju kretanja i boravka stranaca u BiH, kao državnom propisu koji je važio u tom periodu, nije proizlazila zakonska mogućnost za izricanje mjera tom odlukom.

AP 3932/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u konkretnom slučaju prekršeno pravo apelanata na „privatni život“ zbog nepostojanja zakonskog osnova za donošenje osporenih epidemioloških mjera koje se odnose na rad ugostiteljskih objekata (primjena tzv. pravila VPT) na području Tuzlanskog kantona i obaveznu vakcinaciju za pojedine kategorije stanovništva na području Kantona Sarajevo.

AP 4177/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo iz člana 7. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer je u konkretnom slučaju Krivični zakonik Republike Srpske, kojim je odbijen apelantov zahtjev za zamjenu kazne zatvora novčanom kaznom, primijenjen na apelantovu štetu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.


Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.