141. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 141. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud izdvaja:

AP 3801/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u konkretnom slučaju povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje kada je Kantonalni sud u Bihaću proizvoljno primijenio odredbu člana 212. stav (3) Zakona o krivičnom postupku FBiH zbog toga što u krivičnom postupku nije odlučio o apelantovom cjelokupnom imovinskopravnom zahtjevu.

AP 1982/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u specifičnim okolnostima konkretnog slučaja odbijanjem apelantovog zahtjeva za upis prava vlasništva na stambeno-poslovnom objektu na osnovu rješenja općinske službe (o određivanju zemljišta za redovnu upotrebu) i prijavnog lista na apelanta stavljen poseban i pretjeran teret zbog čega je došlo do povrede apelantovog prava na imovinu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.