127. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 127. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 542/21 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nije povrijeđeno apelanticino pravo iz člana I/2. Ustava BiH i člana 1. Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) u vezi s pasivnim biračkim pravom iz člana 1.5. stav 2. i člana 13.7. Izbornog zakona u vezi sa članom 4.4. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Izborni zakon) kada je apelantici bilo omogućeno da se, u skladu sa članom 4.4. Izbornog zakona, prijavi da učestvuje na izborima za načelnika Općine Srebrenica i Skupštinu općine Srebrenica, pri čemu se u pogledu rokova i načina glasanja vodilo računa i o izuzetno otežanom ili prekinutom poštanskom saobraćaju uzrokovanom epidemijom virusa COVID-19, te kada je apelantici omogućena zaštita izbornog prava putem Izborne komisije i Apelacionog odjeljenja Suda BiH, shodno članu 6.1. Izbornog zakona.

AP 4331/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije kada u krivičnom postupku posmatranom u cjelini nije otklonjena sumnja o postojanju određenih odlučnih činjenica jer nije izvršena odgovarajuća analiza i ocjena svih izvedenih dokaza njihovim dovođenjem u uzajamnu logičnu vezu i kada je dužina cjelokupnog krivičnog postupka koji se vodio protiv apelanta u periodu od 14 godina bila pretjerana zbog čestog ukidanja i vraćanja na ponovni postupak, te da stoga nije zadovoljen princip prava na suđenje u „razumnom roku“ kao jednog od elemenata prava na pravično suđenje.

AP 3248/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da nema kršenja prava na dom iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije jer su apelanti zaključenjem ugovora o zasnivanju založnog prava na predmetu izvršenja dobrovoljno prihvatili da njihov dom, tj. njihova nekretnina (stan), koji su iskoristili kao osiguranje za kredit, bude prodat u izvršnom postupku u slučaju neizmirenja duga po osnovu dugoročnog kredita u ugovorenom roku, zbog čega je miješanje u ovo pravo bilo proporcionalno cilju, a to je namirenje tražioca izvršenja, te nužno u demokratskom društvu.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (ovdje).

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.