121. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 121. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 618/19 – u kojoj je Ustavni sud, između ostalog, zaključio da osporenom presudom nije došlo do kršenja apelantovog prava iz člana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) jer je Okružni sud u Banjaluci, balansirajući između prava apelanta kao političara na ugled iz člana 8. Evropske konvencije i prava tuženog kao medijske kuće na slobodu izražavanja iz člana 10. Evropske konvencije, u okolnostima konkretnog slučaja postigao razumnu ravnotežu između navedenih konkurentskih prava.

AP 1358/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je osporenim odlukama povrijeđeno apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine jer su redovni sudovi prilikom odlučivanja o apelanticinom tužbenom zahtjevu i protivtužbenom zahtjevu tužene proizvoljno cijenili postojanje važnih materijalnopravnih aspekata odlučnih za donošenje odluke u konkretnoj pravnoj stvari, te kada su, zaključujući da apelantici kao nasljednici iza nosioca stanarskog prava na spornom stanu pripada pravo na otkup stana, primijenili odredbe Zakona o prodaji stanova Federacije BiH koje nisu bile na pravnoj snazi u trenutku podnošenja zahtjeva za otkup, odnosno smrti prednika tužene.

AP 4565/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je došlo do povrede apelantovog prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije u situaciji kada su redovni sudovi tužiocu dosudili naknadu štete prema cijenama u Švicarskoj, a okolnosti konkretnog slučaja ne ukazuju da je to bilo nužno ili opravdano, odnosno da je otklanjanje štetnih posljedica predmetne saobraćajne nezgode i uspostavljanje stanja koje je bilo prije nastanka štete, u smislu odredbe člana 185. Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), bilo nemoguće izvršiti u Bosni i Hercegovini u skladu s relevantnim načelima ZOO-a.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.