121. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 26. maja 2021. godine elektronskim putem održao 121. plenarnu sjednicu na kojoj je donio odluku u predmetu broj U 1/21.

U predmetu broj U 1/21 Ustavni sud je, odlučujući o zahtjevu Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za ocjenu kompatibilnosti člana 8. st. 2, 3, 4, 5. i 6, člana 8.a i člana 32. stav 3. tačka d) Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 32/01, 56/08 i 58/15) sa članovima I/2, II/3.m) i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s pravom na slobodu kretanja i prebivališta, utvrdio da su osporene odredbe u skladu sa članovima I/2, II/3.m) i II/4. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi s pravom na slobodu kretanja i prebivališta. Ustavni sud je ukazao da je osporenim odredbama jasno reguliran širok spektar dokaza koji su razumni i objektivni za prijavu prebivališta, koji su propisani u javnom interesu i imaju legitiman cilj, kao i „dodatnih“ dokaza u postupku provjere prijavljenih državljana s evidentiranim prebivalištem, a što je obaveza nadležnog organa, te se jednako primjenjuju na sve građane Bosne i Hercegovine. 

Navedena odluka će biti dostavljena podnosiocu zahtjeva u roku od mjesec dana i objavljena u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.