Закључивање Меморандума о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Зеници

Закључивање Меморандума о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Зеници

Уставни суд Босне и Херцеговине данас је закључио Меморандум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Зеници.

Меморандум су потписали предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић и деканеса Правног факултета Универзитета у Зеници, проф. др sc Лариса Велић у сједишту Уставног суда у Сарајеву.

Закључивање овог меморандума представља реализацију закључака донесених на недавно одржаној Четвртој годишњој конференцији Правосудног форума за БиХ о теми „Приступ јавности и транспарентност правосудног система – Европски стандарди и пракса у БиХ“ на којој  је, између осталог, указано и на значај сарадње правосудних институција са правним факултетима у Босни и Херцеговини и шире.

Циљ овог меморандума је успостављање и унапређење сарадње са Правним факултетом Универзитета у Зеници на начин да се обезбиједи константна размјена искуства и информација стручног и научног карактера од заједничке користи за обје институције, као и да се студентима Правног факултета Универзитета у Зеници обезбиједи практично упознавање са надлежностима, организацијом и радом Уставног суда БиХ.