Svečana sjednica otvaranja sudske godine <br>Evropskog suda za ljudska prava

31. januar 2011. godine - Delegacija Ustavnog suda BiH, u čijem su sastavu bili potpredsjednica prof. dr. Constance Grewe, sudije Tudor Pantiru i Mirsad Ćeman, te šef Kabineta predsjednika dr. iur. Nedim Ademović, učestvovala je 29. januara 2011. godine na svečanoj sjednici otvaranja sudske godine Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu i seminaru na temu: „Koje su granice evolutivnog tumačenja Konvencije?“. Seminar je organizirao Evropski sud za ljudska prava. Osim bh. delegacije, događajima su prisustvovale i delegacije mnogih evropskih ustavnih i vrhovnih sudova, kao i drugi visoki zvaničnici i priznati svjetski eksperti iz oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Učesnici konferencije su, između ostalog, naglasili da je evolutivno tumačenje Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda izuzetno bitno radi djelotvorne zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ipak, bitno je i da se poštuju slobodne procjene nacionalnih sudova kada je u pitanju način primjene ove Konvencije u konkretnim domaćim okolnostima. Delegacija Ustavnog suda BiH se prilikom posjete Strazburu sastala i sa prof. dr. Ljiljanom Mijović, sutkinjom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu iz Bosne i Hercegovine.
Подијели