Престанак мандата потпредсједнику/судији Уставног суда Босне и Херцеговине

Обавјештавамо вас да је на основу члана VI/1 Устава Босне и Херцеговине и члана 98 став 1 тачка а) и став 2 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине уваженом потпредсједнику/судији Уставног суда БиХ Златку М. Кнежевићу 2. јануара 2024. године престао мандат судије овог суда на сопствени захтјев због одласка у пензију.

Уважени судија Кнежевић је током свог мандата у Уставном суду дао изузетан допринос раду Уставног суда Босне и Херцеговине.