Posjeta delegacije Vijeća Evrope

31. mart 2011. godine - Ustavni sud BiH danas je posjetila delegacija Direktorata za politička pitanja Vijeća Evrope i Predstavničkog ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, u sastavu: Claudia Luciani, direktorica, Adrian Evruhovici, politički savjetnik, Mary Ann Hennessay, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, te Orsolya Szekely, zamjenica šefice Ureda. Delegaciju su primili predsjednik Ustavnog suda BiH prof. dr. Miodrag Simović, generalni sekretar Zdravko Đuričić i šef Kabineta predsjednika dr. Nedim Ademović. Delegacija je upoznata sa funkcioniranjem, radom i rezultatima Ustavnog suda BiH u minulom periodu. Također, razgovaralo se i o problemima sa kojima se Ustavni sud BiH susreće kada je u pitanju usklađivanje evropskih standarda ljudskih prava i sloboda sa Ustavom BiH, te sa ulogom Ustavnog suda BiH u jačanju razvoja demokratije i pravne države u BiH.
Подијели